Toimintakäsikirja

Taekwon-Do Akatemian toimintakäsikirja on seuratoiminnan apuväline, jossa määritellään seuramme toiminnan suuntaviivat ja ohjeistukset niin nykyisiä kuin tuleviakin seuratoimijoita ja jäseniä varten. Seuratoimijoiden ei ole tarkoitus osata toimintakäsikirjaa ulkoa kannesta kanteen, vaan se toimii hakuteoksena. Toimintakäsikirjan tarkoitus on tehdä seuratoimintaa näkyväksi kaikille jäsenille, antaa tietoa seuratoiminnan prosesseista, luoda selkeä kuva seuran toimintatavoista, toiminta-ajatuksesta ja tulevaisuuden visiosta, toimia tukena ja apuna jo seurassa toimiville toimijoille, vapaaehtoisille ja harrastajille sekä rohkaista ja kannustaa uusia toimijoita seuratoiminnan pariin.

Käsikirja on jaettu seitsemään päälukuun:

  1. Perustiedot
  2. Seuran jäsenet
  3. Johtaminen ja hallinto
  4. Seuran toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit
  5. Liikunta- ja urheilutoiminta
  6. Viestintä
  7. Talous

Kussakin luvussa kuvaillaan Taekwon-Do Akatemian tämänhetkisiä toimintatapoja. Toimintakäsikirja ei ole luonteeltaan määräävä vaan kuvaileva. Toisin sanoen seuran hallitus voi muuttaa käytäntöjä ja päivittää sen jälkeen toimintakäsikirjan vastaamaan uutta linjaa. Toimintakäsikirjan ensimmäisen version hyväksyi Taekwon-Do Akatemian kevätkokous 29.5.2021. Tästä eteenpäin toimintakäsikirjan ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Sitä päivitetään hallituksen kokousten yhteydessä tai hallituksen sähköisellä työskentelyalustalla aina tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Päivityksiä ei hyväksytetä yhdistyksen kokouksessa, elleivät ne sisällä sellaisia merkittäviä muutoksia seuran toimintaan, jotka kuuluvat yleiskokouksen toimivaltaan.

Toimintakäsikirja on kaikkien harrastajien vapaasti luettavissa seuran verkkosivuilla. Lisäksi joitain harrastajien kannalta keskeisimpiä osia toimintakäsikirjasta on nostettu omiksi sivuikseen, jotta tieto olisi paremmin saavutettavissa. Jos havaitset toimintakäsikirjassa virheitä tai puutteita tai sinulla on siihen täydennys- tai muutosehdotuksia, pyydämme kertomaan niistä seuran hallitukselle sähköpostitse: hallitus@tkd-akatemia.fi.

Tutustu toimintakäsikirjaan:

Taekwon-Do Akatemian toimintakäsikirja (v. 2021-05-29)