Vyökokeet ja vyöjärjestelmä

Taekwon-Dossa on monien muiden kamppailulajien tapaan käytössä vyöjärjestelmä, joka kertoo kunkin harrastajan osaamisesta ja edistymisestä lajin parissa. Vyöarvoja on yhteensä 19 ja ne jakaantuvat 10 oppilasasteeseen (Gup) eli värivöihin sekä 9 opettaja-asteeseen (Dan) eli mustiin vöihin. Oppilasasteet alkavat 10. Gupista (valkoinen vyö) ja laskevat alaspäin 1. Gupiin (punainen vyö mustalla raidalla; ”ylempi punainen vyö”). Mustat vyöt sitä vastoin alkavat 1. Danista ja nousevat ylimpään, 9. Danin mustaan vyöhön.

Taekwon-Don vyöarvot valkoisesta vyöstä (10. gup) suurmestarin mustaan vyöhön (9. Dan).

Kullakin vyön värillä on Taekwon-Dossa symbolinen merkitys, joka kuvaa harrastajan kehittymistä sekä lajitaidoiltaan että ihmisenä. Taekwon-Do Akatemiassa vyön värien merkitykset opetellaan osana peruskurssin teoriasisältöä.

  • Valkoinen vyö (10.  9. Gup) kuvastaa viattomuutta, aloittelevaa harrastajaa, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta lajista.
  • Keltainen vyö (8. – 7. Gup) tarkoittaa maata, josta kasvi nousee, ja johon juuret Taekwon-Don perustalle on luotu.
  • Vihreä vyö (6. – 5. Gup) tarkoittaa kasvin kasvua, kuten myös Taekwon-Do-taidot kasvavat.
  • Sininen vyö (4. – 3. Gup) merkitsee taivasta, jota kohti kasvi kurkottaa kasvaessaan korkeaksi puuksi, kuten myös harjoittelu Taekwon-Dossa kehittyy.
  • Punainen vyö (2. – 1. Gup) merkitsee vaaraa kehottaen harjoittelijaa opettelemaan kontrollia ja varoittaen vastustajaa pysymään loitolla.
  • Musta vyö (1. – 9. Dan) on valkoisen vastakohta ja kuvastaa kypsyneisyytä ja asiantuntemusta Taekwon-Dossa. Se kuvastaa myös kantajansa läpäisemättömyyttä pimeydelle ja pelolle.

Taekwon-Don vyöarvot suoritetaan lajiliiton alaisissa vyökokeissa, poikkeuksena valkoinen vyö (10. Gup), jota on oikeus kantaa kenellä tahansa Taekwon-Doa harjoittelevalla. Vyökokeessa testataan harrastajan osaamista Taekwon-Don eri osa-alueissa, mukaan lukien teoriatietämystä lajista. Taekwon-Do Akatemiassa on käytössä suuntaa-antavat vyökoevaatimukset kullekin värivyöarvolle.

Mustien vöiden lajillisen osaamisen vyökoevaatimuksia ei ole erikseen määritelty. Suomen ITF Taekwon-Do -lajiliitto on kuitenkin määritellyt mustan vyön arvoille vaatimuksia iän, kouluttautumisen ja muiden suoritteiden osalta. Niihin pääset tutustumaan täältä.


Juniorivyöt Suomessa

Suomen ITF Taekwon-Don opettajajaos päätti vuonna 2019, että Suomessa otetaan käyttöön junioriharrastajien värivöissä koko vyön mitalla pitkittäissuuntainen valkoinen raita kuvaamaan alle 18-vuotiasta harrastajaa vuoden 2020 alusta alkaen.

Juniorien käyttämät vyöt valkoisesta vyöstä (10. gup) kolmannen asteen mustaan vyöhön (3. Dan).

Juniorien käyttämät vyöt valkoisesta vyöstä (10. gup) kolmannen asteen mustaan vyöhön (3. Dan).

Valkoisella raidalla ei ole merkitystä vyöarvon pätevyydelle eikä esimerkiksi senioriteetille harjoitusmuotoa (rivejä) muodostaessa. Se ilmaisee ainoastaan sitä, että harrastaja on alaikäinen. Tällä uudistuksella parannetaan harrastajien oikeusturvaa harjoituksissa ja muissa Taekwon-Do-tapahtumissa. Harrastajan täyttäessä 18 vuotta vyön voi vaihtaa ilman erillisiä vyökokeita täysiväriseen vyöhön.

Koska kyseessä ei ainakaan vielä ole kansainvälisen lajiliiton käytäntö, kansainvälisissä kilpailuissa saatetaan edellyttää täysvärisen vyön käyttöä myös junioriharrastajilta. Sen sijaan vastaava käytäntö mustissa vöissä on kansainvälinen, ja alaikäiset mustat vyöt käyttävät valkoraitaista vyötä myös kansainvälisissä kilpailuissa.

Musta vyö käyttää juniorivyötä niin kauan kuin hän kilpailee juniorisarjoissa, eli joissain tapauksissa myös 18-vuotiaalta voidaan edellyttää juniorivyön käyttöä. Monissa kansainvälisissä kilpailuissa 18-vuotias kilpailee juniorisarjoissa vielä sen kalenterivuoden ajan, jona hän täyttää 18 vuotta. Ylin mahdollinen juniorivyötä kilpailuissa käyttävä vyöarvo on 3. Dan (ikäraja 18 vuotta), sillä 4. asteen mustan vyön ikäraja on 21 vuotta.


Vyökokeet

Taekwon-Don vyöarvojärjestelmässä eteneminen perustuu vyökokeisiin, joissa arvostelija näkee harrastajan suoritustason ja tekee sen perusteella päätöksen mahdollisesta vyöarvon korottamisesta. Vyökoe on siis Taekwon-Don tapa mitata harrastajan kehitystä ja osaamista. Taekwon-Dossa vyökoe on virallinen tilaisuus, jossa noudatetaan tietynlaista kaavaa. Vyökokeen arvostelee aina vähintään 4. asteen musta vyö, joka on suorittanut kansainvälisen opettajan arvon ja saanut Taekwon-Do Akatemian päävalmentajan luvan toimia vyökokeen arvostelijana seurassa.

Vyökokeessa arvioidaan harrastajan vyöarvokohtaista taitotasoa ja henkilökohtaista kehitystä suhteessa suuntaa antaviin vyökoevaatimuksiin. Vyökokeessa suoritetaan Taekwon-Don eri osa-alueita, esimerkiksi perustekniikkaa, liikesarjoja, ottelua (sis. askelottelu), itsepuolustusta, murskausta sekä suullista tai kirjallista teoriakyselyä.

Vyökoelupa

Kun harrastaja haluaa osallistua vyökokeeseen, hän tarvitsee siihen oman opettajansa luvan. Opettajan tehtävä on kannustaa, rohkaista ja ohjata harrastajia osallistumaan vyökokeisiin säännöllisesti, mutta viime kädessä harrastajan taitotaso ja harjoitusmäärä edellisen vyökokeen jälkeen ratkaisevat, katsooko opettaja tämän olevan valmis kokeeseen. Harrastajan tulee pyytää opettajaltaan lupaa osallistua värivyökokeeseen vähintään kolme viikkoa eli vähintään kaksi kokonaista harjoituskertaa ennen suunniteltua vyökoepäivää. Näin opettajalla on riittävästi aikaa tarkistaa, riittääkö harrastajan taso vyökokeen läpäisemiseen. Mustan vyön kokeeseen valmistautuminen edellyttää pidempää aikaa. Halu osallistua mustan vyön kokeeseen tulee ilmaista omalle opettajalle vähintään puoli vuotta ennen vyökoetta.

Vyökoeluvan pyytämisen jälkeen opettaja tarkastelee harrastajan taitotasoa seuraavan harjoituksen aikana ja antaa harrastajalle palautteena 1–3 asiaa, joita tämän täytyy harjoitella ennen vyökoeluvan saamista. Harrastajan tasosta riippuen asiat voivat olla suurempia puutteita osaamisessa tai hienosäätöä ja viimeistelyä. Harrastajan kehittymisen kannalta on kuitenkin tärkeää saada palautetta, jonka perusteella vyökokeeseen voi valmistautua.

Harrastajan tulee palautteen saamisen jälkeen osoittaa, että on saavuttanut asetetut tavoitteet, minkä jälkeen hän voi saada opettajalta vyökoeluvan. Vyökoelupa tarkoittaa, että opettaja katsoo harrastajan kehittyneen riittävästi edellisen vyökokeen jälkeen ja uskoo tämän taitotason riittävän vyökokeen läpäisemiseen. Ennen vyökoeluvan myöntämistä opettajan tulee tarkistaa, että harrastaja on maksanut seuran jäsenmaksun ja lajiliiton lisenssimaksun. Vyökoelupa kirjataan harrastajan harjoituspassiin päivämäärän ja opettajan allekirjoituksen kera.

Vyökokeeseen osallistuminen

Osallistuakseen vyökokeeseen harrastajalla tulee olla maksettuna seuran jäsenmaksu, lajiliiton lisenssimaksu sekä oman harjoitusryhmän kurssimaksu. Itse vyökoetilaisuus maksaa 25 euroa ja se maksetaan vyökokeen arvostelijan yritykselle vyökokeen alussa. Joissain vyökokeissa maksu maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä Taekwon-Do Akatemialle, ja vyökokeen arvostelija laskuttaa kokonaissumman seuralta koetilaisuuden jälkeen.

Vyökoe suoritetaan Taekwon-Don protokollan mukaisesti, lähtökohtaisesti yhden tilaisuuden aikana. Jos kokelaita on paljon, vyökokeessa voi kuitenkin joutua odottelemaan oman suoritusryhmänsä vuoroa kierrosten välillä. Useampaan suoritusryhmään jaettu vyökoe käydään usein useissa kierroksissa, joista ensimmäinen saattaa sisältää esimerkiksi perustekniikkaa ja liikesarjoja, toinen ottelua ja itsepuolustusta ja kolmas murskausta ja teoriakyselyn. Vyökokeen rakenne on kuitenkin arvostelijan päätettävissä.

Vyökokeen tulos julkistetaan yleensä heti vyökokeen päätyttyä. Peruskurssin vyökokeessa hyväksyttyjä tuloksia on kolmenlaisia: tyydyttävä (ylempi valkoinen vyö, 9. Gup), kiitettävä (keltainen vyö, 8. Gup) ja erinomainen (ylempi keltainen vyö, 7. Gup). Muissa värivyökokeissa hyväksyttyjä tuloksia ovat kiitettävä yhden vyöarvon korotus ja erinomainen kahden vyöarvon korotus. Tulos voi olla myös hylätty, jos harrastaja ei yllä seuraavan vyöarvon edellyttämälle tasolle. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä oma opettaja antaa vyökoeluvan vasta kun katsoo harrastajan olevan valmis vyökokeeseen.


Vyöjärjestelmän taustaa

Taekwon-Don vyöjärjestelmän numeroinnilla on tietty symbolinen merkitys. Encyclopedia of Taekwon-Don mukaan 9. Danin musta vyö on korkein mahdollinen vyöarvo, sillä se on paitsi korkein yksinumeroinen luku, myös tulos laskutoimitukselle 3*3 . Itämaisissa kulttuureissa 3 on erityisen arvostettu numero, jota merkitään kiinalaisin merkein kolmesta vaakaviivasta koostuvalla symbolilla. Tässä symbolissa ylin viiva kuvastaa taivasta, keskimmäinen viiva kuolevaisia ja alin viiva maata.

Kiinan kielessä numeron 3 ja sanan ”kuningas” symboli on lähes sama, mikä kuvastaa sitä, että kuninkaaksi voi pyrkiä henkilö, joka on yhteisymmärryksessä jumalansa (taivas), kansansa (kuolevaiset) ja isänmaansa (maa) kanssa. Ihminen ei kuitenkaan koskaan voi olla täydellinen, mitä voitaisiin merkitä luvulla 10. Tästä syystä Taekwon-Dossa ei ole 10. Danin vyöarvoa.

Numerolla 9 on myös muita numerologisia ominaisuuksia, jotka ovat aikojen saatossa tehneet siitä erityisen arvostetun ja merkittävän monissa kulttuureissa. Kun numero 9 kerrotaan millä tahansa yksinumeroisella luvulla, tulokseksi saatavan luvun numeroiden yhteenlaskettu summa on aina 9 (esim. 8*9 = 72 ja 7+2 = 9).

Värivyöasteissa aloitetaan numerosta 10 ja laskeudutaan alaspäin numeroon 1 asti. Tällä laskutavalla on itämaisissa kulttuureissa niin suuri merkitys, että se on juurtunut kulttuuriin aina lasten leikeistä lähtien. Sen alkuperäinen merkitys on kuitenkin ilmeisesti jäänyt aikojen saatossa unholaan.

Lähde: Choi, Hong-Hi. Taekwon-Do (Condensed Encyclopedia), s. 726. Julkaistu 1999 (5. painos).


Musta vyö – aloittelija vai asiantuntija?

Kamppailulajipiireissä on yleinen virhekäsitys, että mustan vyön kantaja olisi jo lajin asiantuntija. Kamppailulajeja tuntemattomalle tämä on luontainen oletus, sillä musta vyö on useissa kamppailulajeissa korkein vyön väri. Harrastajien tulisi kuitenkin tietää, ettei musta vyö aina tarkoita erityistä taitoa tai asiantuntemusta.

Ensimmäisen asteen mustan vyön kantaja on yleensä oppinut riittävästi lajin tekniikkaa osatakseen puolustaa itseään yhtä hyökkääjää vastaan. Hän on kuin vertauskuvallinen linnunpoikanen, jolle on kasvanut liittävästi sulkapeitettä, jotta hän voi lentää pesästä ja puolustaa itseään. Toisin sanoen ensimmäisen asteen musta vyö on vasta alkua. Harrastajan lajiosaamisen perusta on luotu, mutta talo vielä rakentamatta.

Toinen vertauskuva on, että värivyöasteilla harrastaja opettelee lajin aakkosia, ja saavutettuaan mustan vyön, hän alkaa opetella lukemaan. Edessä on vielä vuosia kovaa työtä ja oppimista ennen kuin harrastajasta tulee opettaja tai asiantuntija. Moni harrastaja huomaakin mustan vyön saavutettuaan, kuinka vähän hän tietää.

Mustalla vyöllä harrastajaan kohdistuu kuitenkin uudenlaista vastuuta. Vaikka harrastaja olisi vasta tuore tulokas mustien vöiden riveissä, hän on päässyt osaksi vahvaa, arvostettua ja kansainvälistä mustien vöiden joukkoa. Täten hänen tekemisiään niin harjoitussalissa kuin sen ulkopuolellakin katsotaan erilaisin silmin, ja hänen käytöksensä vaikuttaa kaikkien mustien vöiden maineeseen. Siksi mustan vyön tulee jatkuvasti pyrkiä näyttämään hyvää esimerkkiä värivöille.

Lähde: Choi, Hong-Hi. Taekwon-Do (Condensed Encyclopedia), s. 727. Julkaistu 1999 (5. painos).