Askelottelu


Sam bo matsogi (kolmen askeleen ottelu)

10. GUP Yksin yhteen suuntaan (han chok)

Kolmen askeleen ottelu yksin yhteen suuntaan on Taekwon-Don ensimmäinen otteluharjoite, jonka harjoittelija opettelee. Siinä harjoitellaan hyökkäys- ja torjuntatekniikoiden yhteensopivuutta ja valmistaudutaan parin kanssa tehtävään harjoitteluun.

Askelottelukuvio tehdään ensin oikealla jalalla aloittaen (oikea puoli), sitten vasemmalla jalalla aloittaen (vasen puoli) ja toistetaan tässä järjestyksessä lopetuskomentoon saakka.

Narani junbi sogi (komennosta "junbi"; yleinen valmiusasento)
Gunnun so bakat palmok najunde makgi ("komennosta "sam bo matsogi junbi"; kolmen askeleen ottelun valmiusasento; taaksepäin + ensimmäisellä kerralla huuto "Ya!")
1. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
2. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
3. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
Narani junbi sogi (taaksepäin; muistisääntö: aloittanut jalka liikkuu)
4. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin, sama jalka aloittaa)
5. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin)
6. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin)
+ Gunnun so kaunde bandae jirugi (paikallaan)
Narani junbi sogi (eteenpäin; muistisääntö: aloittanut jalka liikkuu)


9. GUP Parin kanssa yhteen suuntaan (han chok)

Kolmen askeleen ottelun peruskuvio yhteen suuntaan (han chok) on harrastajalle tuttu jo peruskurssin vyöarvokohtaisista sisällöistä. Parin kanssa suoritettaessa toinen osapuoli toimii ensin hyökkääjänä ja toinen puolustajana oikealla puolella. Tämän jälkeen roolit vaihtuvat, edelleen oikealla puolella. Vasta kun molemmat ovat suorittaneet sekä hyökkäys- että puolustuskuvion siirrytään vasempaan puoleen.

Hyökkääjä:
Narani junbi sogi (Sopivan mittaisen gunnun so -asennon mittaus vastustajan jalkaterän keskikohtaan ulkopuolelta)
Gunnun so bakat palmok najunde makgi (taaksepäin + huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
2. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel sisäpuolelle)
3. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
+. (odota, että puolustaja suorittaa vastahyökkäyksen)
Narani junbi sogi (taaksepäin)

Puolustaja:
Narani junbi sogi (vastauksena huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
2. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
3. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
+. Gunnun so kaunde bandae jirugi (vastahyökkäys, paikallaan)
Narani junbi sogi (eteenpäin)


8. GUP Yksin kahteen suuntaan (yang chok)

Kolmen askeleen ottelu voidaan suorittaa myös kahteen suuntaan (yang chok), jolloin hyökkäykset suoritetaan ensin eteenpäin ja sitten taaksepäin liikkuen, torjunnat puolestaan ensin taaksepäin ja sitten eteenpäin liikkuen. Muilta osin kuvio suoritetaan kuten yhteen suuntaan tehtäessäkin: ensin oikealla jalalla aloittaen, sitten vasemmalla jalalla aloittaen ja toistetaan lopetuskomentoon saakka.

Narani junbi sogi (komennosta "junbi"; yleinen valmiusasento)
Gunnun so najunde bakat palmok makgi ("komennosta "sam bo matsogi junbi"; kolmen askeleen ottelun valmiusasento; taaksepäin + ensimmäisellä kerralla huuto "Ya!")
1. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
2. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
3. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti eteenpäin)
4. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti taaksepäin)
5. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti taaksepäin)
6. Gunnun so kaunde baro jirugi (lyönti taaksepäin)
Narani junbi sogi (eteenpäin; muistisääntö: aloittanut jalka liikkuu)
7. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin, sama jalka aloittaa)
8. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin)
9. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta taaksepäin)
+ Gunnun so kaunde bandae jirugi (paikallaan)
10. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta eteenpäin)
11. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta eteenpäin)
12. Gunnun so an palmok kaunde makgi (torjunta eteenpäin)
+ Gunnun so kaunde bandae jirugi (paikallaan)
Narani junbi sogi (taaksepäin; muistisääntö: aloittanut jalka liikkuu)


Parin kanssa kahteen suuntaan (yang chok)

Kolmen askeleen ottelu voidaan suorittaa myös parin kanssa kahteen suuntaan (yang chok), jolloin hyökkäykset suoritetaan ensin eteenpäin ja sitten taaksepäin liikkuen, torjunnat puolestaan ensin taaksepäin ja sitten eteenpäin liikkuen. Muilta osin protokolla on sama kuin yhteen suuntaan tehtäessä.

Hyökkääjä:
Narani junbi sogi (Sopivan mittaisen gunnun so -asennon mittaus vastustajan jalkaterän keskikohtaan ulkopuolelta)
Gunnun so bakat palmok najunde makgi (taaksepäin + huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
2. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel sisäpuolelle)
3. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
+ (odota, että puolustaja suorittaa vastahyökkäyksen)
4. Gunnun so kaunde baro jirugi (taaksepäin)
5. Gunnun so kaunde baro jirugi (taaksepäin)
6. Gunnun so kaunde baro jirugi (taaksepäin)
+ (odota, että puolustaja suorittaa vastahyökkäyksen)
Narani junbi sogi (eteenpäin)

Puolustaja:
Narani junbi sogi (vastauksena huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
2. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
3. Gunnun so an palmok kaunde makgi (taaksepäin)
+ Gunnun so kaunde bandae jirugi (vastahyökkäys, paikallaan)
4. Gunnun so an palmok kaunde makgi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
5. Gunnun so an palmok kaunde makgi (eteenpäin, askel sisäpuolelle)
6. Gunnun so an palmok kaunde makgi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
+ Gunnun so kaunde bandae jirugi (vastahyökkäys, paikallaan)
Narani junbi sogi (taaksepäin)


I bo matsogi (kahden askeleen ottelu)

Kahden askeleen ottelu on parin kanssa suoritettava askelottelu, jossa hyökkääjä hyökkää yhdellä käsi- ja yhdellä jalkahyökkäyksellä, jotka puolustaja torjuu. Tämän jälkeen puolustaja tekee vastahyökkäyksen. Kahden askeleen ottelussa hyökkäys ja puolustus suoritetaan yleensä vuorotellen: molemmat tekevät ensin oikean ja sitten vasemman puolen.

Kahden askeleen ottelussa harjoitellaan käsi- ja jalkatekniikoiden yhteensovittamista ja etäisyyden arvioimista. 7. gup -vyöarvolla harjoitellaan kahden askeleen ottelun peruskuvio. Omia tekniikkayhdistelmiä (vapaita kuvioita) pääsee harjoittelemaan 6. gupilla.

7. GUP Peruskuvio

Hyökkääjä:
Narani junbi sogi
Niunja so palmok kaunde daebi makgi (taaksepäin + huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so kaunde baro jirugi (eteenpäin, askel ulkopuolelle)
2. Najunde apcha busigi
+ Gunnun junbi sogi (eteenpäin, askel sisäpuolelle, puolustaja suorittaa vastahyökkäyksen)
Narani junbi sogi (eteenpäin)

Puolustaja:
Narani junbi sogi (vastauksena huuto ”Ya!”)
1. Gunnun so kaunde an palmok makgi (taaksepäin)
2. Gunnun so kyocha joomuk najunde noollo makgi (taaksepäin)
+ Gunnun so nopunde baro jirugi (vastahyökkäys, paikallaan)
Narani junbi sogi (taaksepäin)


6. GUP Vapaa kuvio

Kahden askeleen ottelun kuviossa hyökkääjä tekee eteenpäin liikkuen kaksi itse valitsemaansa hyökkäystä, joista toinen on käsi- ja toinen jalkatekniikka. Yleensä suoritetaan ensin käsi- ja sitten jalkatekniikka, mutta myös toisinpäin on mahdollista tehdä. Tuolloin potkaissut jalka lasketaan maahan sopivalle etäisyydelle, jonka jälkeen otetaan askel eteenpäin käsitekniikkaan. Puolustaja suorittaa vastaavasti kaksi valitsemaansa kyseisiin hyökkäyksiin sopivaa torjuntaa (tai väistöä) liikkuen taaksepäin ja suorittaen tämän jälkeen vapaasti valitsemansa vastahyökkäyksen. Väistettäessä tulee käyttää niunja sogi tai dwitbal sogi –asentoa ja daebi makgi tai momchau makgi –torjuntaa.

Opettajan/vyökokeen komentajan ohjeistuksesta ja tilanteesta riippuen suorittaminen voi tapahtua kolmella eri tavalla:

  1. Ennen valmiusasentoa ja ”Ya!”-huutoa hyökkääjä siirtyy taaemmas ja näyttää valitsemansa hyökkäykset
  2. Ennen valmiusasentoa ja ”Ya!”-huutoa hyökkääjä kertoo suullisesti valitsemansa hyökkäykset
  3. Hyökkääjä ei kerro valitsemiaan hyökkäyksiä etukäteen

Kahden askeleen ottelua voidaan tehdä myös samoilla periaatteilla "kahteen suuntaan" kuin kolmen askeleen ottelua, eli puolustaja liikkuu myös eteenpäin ja hyökkääjä taaksepäin. Tätä muotoa käytetään kuitenkin erittäin harvoin eikä se sisälly Taekwon-Do Akatemian vyökoevaatimuksiin.


5. GUP Il bo matsogi (yhden askeleen ottelu)

Yhden askeleen ottelu on parin kanssa suoritettava askelottelu, jossa hyökkääjä hyökkää yhdellä tekniikalla, jonka puolustaja torjuu. Tämän jälkeen puolustaja tekee vastahyökkäyksen. Yhden askeleen ottelussa sama hyökkääjä tekee yleensä ensin oikean puolen, tämän jälkeen vasemman puolen, ja vasta sen jälkeen toinen osapuoli hyökkää.

Yhden askeleen ottelu on askelotteluista vapain. Hyökkääjä saa vapaasti valita käsi- tai jalkahyökkäyksen kaikista tekniikoista. Puolustaja valitsee sopivan torjunnan tai väistön sekä vastahyökkäyksen. Huom! Potkutekniikalla tehdyn vastahyökkäyksen jälkeinen asento on tehtävä taaksepäin, poispäin vastustajasta.

Yhden askeleen ottelulla simuloidaan itsepuolustustilannetta: torjuntojen ja vastahyökkäysten on oltava käyttökelpoisia. Yhden askeleen ottelun valmiusasento, josta molemmat osapuolet lähtevät liikkeelle, on narani junbi sogi.

Yhden askeleen ottelulla ei ole varsinaista peruskuvioa, mutta usein on tapana, että ensimmäiset hyökkäykset ovat gunnun so kaunde baro jirugi -lyöntejä, minkä jälkeen siirrytään vapaisiin hyökkäyksiin, ellei muuta ohjetta ole annettu.

Opettajan/vyökokeen komentajan ohjeistuksesta ja tilanteesta riippuen suorittaminen voi tapahtua kolmella eri tavalla:

  1. Ennen valmiusasentoa ja ”Ya!”-huutoa hyökkääjä siirtyy taaemmas ja näyttää valitsemansa hyökkäykset
  2. Ennen valmiusasentoa ja ”Ya!”-huutoa hyökkääjä kertoo suullisesti valitsemansa hyökkäykset
  3. Hyökkääjä ei kerro valitsemiaan hyökkäyksiä etukäteen