Liikesarjat


Perustietoa liikesarjoista

Muinainen itämainen oikeusjärjestelmä muistutti Hammurabin lakia: ”silmä silmästä, hammas hampaasta”. Lakia noudatettiin tarkasti, vaikka kuolema olisi johtunut onnettomuudesta. Sellaisissa olosuhteissa kamppailijan oli mahdotonta harjoitella tai testata hyökkäys- ja puolustustekniikoitaan oikeita vastustajia vastaan, eikä nykyisenlaista ottelujärjestelmää ollut vielä kehitetty. Tämä hidasti kamppailijoiden kehitystä, kunnes eräs mielikuvituksellinen harrastaja kehitti ensimmäiset liikesarjat.

Liikesarjat koostuvat perustekniikoista, joista useimmat kuvastavat joko hyökkäys- tai puolustustekniikoita, jotka on ryhmitelty määrätynlaisiksi ja loogisiksi kokonaisuuksiksi. Harrastaja kohtaa liikesarjoissa useita kuviteltuja vastustajia tiettyjen ennakko-oletusten pohjalta, käyttäen hyökkäys- ja torjuntatyökalujaan eri suunnista tulevia vastustajia ja hyökkäyksiä vastaan. Siten liikesarjaharjoittelu opettaa harrastajalle perustekniikoiden soveltamista erilaisiin yhdistelmiin, ottelutekniikoiden kehittämistä, liikkuvuuden parantamista, vartalon painopisteen hyödyntämistä, lihas- ja hengityskontrollin kehittämistä, sulavaa liikkumistapaa ja rytmisyyttä.

Näiden ominaisuuksien lisäksi liikesarjojen myötä harrastaja oppii erityisiä tekniikoita, joita ei voi oppia perustekniikka- tai otteluharjoittelussa. Jos perustekniikoita vertaa kirjaimiin tai yksittäisen sotilaan harjoitteluun, voi liikesarjat mieltää sanoiksi tai yksikön taistelutaktiikaksi. Jokainen kokonainen liikesarja on sarja ottelua, voimantuottoa, haastavia suorituksia ja liikesarjoille ominaista kauneutta. Vaikka ottelun kautta voi kahta harrastajaa vertaillen nähdä, kumpi on edistyneempi, ovat liikesarjat merkityksellisempi tekijä yksilön teknisen tason arvioinnissa.

Lähde: Choi, Hong-Hi: Encyclopedia of Taekwon-Do, vol. 8, s. 13


Liikesarjaharjoittelun tavoitteet

 1. Liikesarjan tulee päättyä samaan pisteeseen, josta se alkaa. Tämä kertoo harrastajan tarkkuudesta.
 2. Asennon ja vartalon suunnan tulee olla aina oikea.
 3. Lihakset tulee jännittää ja rentouttaa oikeilla hetkillä liikesarjan aikana.
 4. Liikesarja tulee suorittaa rytmisessä liikkeessä ilman jäykkyyttä.
 5. Liikkeiden tulee kiihtyä tai hidastua opetettujen perustekniikoiden mukaisesti.
 6. Liikesarjat tulee opetella yksi kerrallaan ennen seuraavaan siirtymistä.
 7. Harrastajan tulee tietää jokaisen liikkeen merkitys.
 8. Jokainen liike tulee suorittaa realistisesti.
 9. Harrastajan tulee osata suorittaa hyökkäys- ja puolustustekniikat yhtä hyvin sekä vasemmalla että oikealla kädellä ja jalalla.

Lähde: Choi, Hong-Hi: Encyclopedia of Taekwon-Do, vol. 8, s. 13–14


24 liikesarjan merkitys

Ihmiselämä, kenties 100 vuotta, voidaan mieltää yhdeksi päiväksi, kun sitä verrataan koko ikuisuuteen. Me kuolevaiset olemme siis vain matkalaisia, jotka kulkevat läpi iäisyyden yhdessä päivässä.

On selvää, ettei kukaan voi elää loputtomiin. Siitä huolimatta useimmat ihmiset elävät orjallisesti materialismin kourissa, kuin heidän elämänsä jatkuisi tuhansien vuosien ajan. Toiset taas pyrkivät saavuttamaan kuolemattomuuden tuleville sukupolville jättämänsä hengellisen perinnön kautta. Hengellisyys on tietysti ikuista, kun taas materia ei. Siispä se, mitä voimme jättää jälkeemme ihmiskunnan tulevaisuutta auttaaksemme, on elämämme tärkein tehtävä.

Täten jätän Taekwon-Don ihmiskunnalle muistoksi 1900-luvun lopulla eläneestä miehestä. Sen 24 liikesarjaa kuvastavat yhtä vuorokautta, koko elämääni.

- Choi Hong-Hi

Lähde: Choi, Hong-Hi: Encyclopedia of Taekwon-Do, vol. 8, s. 14


Liikesarjojen harjoittelu omatoimisesti

Liikesarjoja on helppo harjoitella kotona yksin, sillä niitä voi harjoitella ilman treeniparia. Lisäksi on lukuisia eri tapoja harjoitella, riippuen tilan määrästä ja tavoitteesta.

Voit myös kuvata omia suorituksiasi ja katsoa sieltä onnistumisia ja kehityksen kohteita. Voit videoiden osalta myös sopia opettajasi kanssa, että hän antaa niistä palautetta.

Alla lista mahdollisista tavoista joilla liikesarjoja voi harjoitella kotona. Jos keksit itse lisää laita ideat rohkeasti opettajallesi niin saadaan ne jakoon koko seuralle.

 • Toistot alusta loppuun, jos tilaa riittää
  • Tämä on perinteisin tapa harjoitella liikesarjoja. Päätavoitteen yleensä on sarjan muistaminen oikein alusta loppuun. Kun liikesarjan kuvio on hyvin muistissa voidaan keksittyä tasapainoiseen ja voimakkaaseen kokonaissuoritukseen.
 • Lyhyiden pätkien toistaminen
  • Lyhyiden liikekokonaisuuksien toistaminen on hyvä vaihtoehto mikäli tilaa ei ole tarpeeksi kokonaisen liikesarjan tekemiseen.
  • Seuraavilla asiolla voit vaikuttaa positiivisesti liikesarjaan
   • Yksittäiset käännökset
   • 2-3 liikkeen sarjat
   • Potkut potkua edeltävästä asennosta potkun jälkeiseen asentoon
 • Liikesarjaa tai sen osaa tehdessä keskittyminen esim. johonkin seuraavista:
  • voimantuotto
  • tasapaino
  • oikeat tekniikat
  • aaltoliike
  • vastaliikkeen hyödyntäminen
  • hengitystekniikka
 • Kuntoiluliikesarja:
  • Esim. jokaisen hyökkäyksen jälkeen etunojapunnerrus tai jokaisen torjunnan jälkeen kyykkyhyppy
 • Aivojumppaliikesarja
  • Liikesarjan tekemisen aikana jokin seuraavista:
   • Muistele liikesarjan teoriaa
   • Laske esim kuinka monta keskikorkeuden tekniikkaa, gonnun sogia tai käännöstä teet liikesarjan aikana
 • Haastavana muistiharjoitteena:
  • Liikesarja ”peilikuvana”
  • Liikesarja lopusta alkuun

Muita Taekwon-Doon liittyviä kysymyksiä voit lähettää opettajallesi. Opettajat vastaavat kysymyksiin parhaan osaamisensa mukaan.

Kysymyksiä voi laittaa myös viestillä Taekwon-Do Akatemian virallisten sosiaalisenmedian kanavien, Instagramin (@tkdakatemia) tai Facebookin (tkdakatemia), kautta.


10. Gup Neljään suuntaan liikkeet

Suomenkielinen tekstitys videon CC-painikkeesta.

Videolähde: TKDCoaching.

Neljään suuntaan liikkeet eivät ole varsinaisia liikesarjoja, vaan niitä voi ajatella eräänlaisina alkeissarjoina. Neljään suuntaan liikkeissä aloittelevat harrastajat opettelevat yhdistelemään oppimiaan perustekniikoita sarjoiksi ja osoittavat tekniikoiden osaamistaan opettajalle neljästä eri suunnasta.

Oheisella videolla nähtävät neljään suuntaan lyönti (saju jirugi) ja neljään suuntaan torjunta (saju makgi) ovat Taekwon-Do Encyclopediassa esitellyt neljään suuntaan liikkeet. Lisäksi monissa seuroissa Taekwon-Do Akatemia mukaan lukien harjoitellaan myös neljään suuntaan potkua (saju chagi).

Aikoinaan Suomessa oli käytössä omat neljään suuntaan liikkeet (lyönti, torjunta ja potku) jokaiselle vyöarvolle 3. gupiin eli ylempään siniseen vyöhön asti. Kunkin vyöarvon perustekniikoita sovellettiin tuttuun neljään suuntaan -liikemalliin ennen kuin alettiin opetella liikesarjaa, jossa niitä käytetään. Neljään suuntaan liikkeet oli tuolloin numeroitu 1-8. Nykyisin peruskurssilla opeteltavat kuviot olivat siis saju jirugi hana (neljään suuntaan lyönti 1), saju makgi hana (neljään suuntaan torjunta 1) sekä saju chagi hana (neljään suuntana potku 1). Näistä kuvioista luovuttiin vyökoevaatimuksissa 2000-luvun alkuvuosina, mutta ne ovat edelleen hyviä harjoitteita. Voit tutustua niihin alla olevista liikeluetteloista!

Neljään suuntaan lyönti

Oikea puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun so kaunde baro jirugi
2. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
3. Gunnun so kaunde baro jirugi
4. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
5. Gunnun so kaunde baro jirugi
6. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
7. Gunnun so kaunde baro jirugi
Narani junbi sogi

Vasen puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun so kaunde baro jirugi
2. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
3. Gunnun so kaunde baro jirugi
4. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
5. Gunnun so kaunde baro jirugi
6. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
7. Gunnun so kaunde baro jirugi
Narani junbi sogi


Vyöarvokohtaiset muunnelmat

9. Gup Saju jirugi dool

1. Gunnun so kaunde baro jirugi
2. Gunnun so kaunde bakat palmok makgi


8. Gup Saju jirugi set

1. Gunnun so nopunde baro jirugi
2. Niunja so sang palmok makgi


7. Gup Saju jirugi net

1. Niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi
2. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi


6. Gup Saju jirugi dasot

1. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
2. gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi


5. Gup Saju jirugi yosot

1. Gunnun so sun sonkut tulgi
2. Niunja so sang sonkal makgi


4. Gup Saju jirugi ilgop

1. Gunnun so wi palkup taerigi
2. Nachuo so sonbadak noollo makgi


3. Gup Saju jirugi yodul

1. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
2. Niunja so sonkaldung kaunde bakuro makgi

Neljään suuntaan torjunta

Oikea puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
2. Gunnun so an palmok kaunde makgi
3. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
4. Gunnun so an palmok kaunde makgi
5. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
6. Gunnun so an palmok kaunde makgi
7. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
8. Gunnun so an palmok kaunde makgi
Narani junbi sogi

Vasen puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
2. Gunnun so an palmok kaunde makgi
3. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
4. Gunnun so an palmok kaunde makgi
5. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
6. Gunnun so an palmok kaunde makgi
7. Gunnun so sonkal bakuro najunde makgi
8. Gunnun so an palmok kaunde makgi
Narani junbi sogi


Vyöarvokohtaiset muunnelmat

9. Gup Saju makgi dool

1. Gunnun so kaunde bakat palmok makgi
2. Niunja so kaunde an palmok makgi


8. Gup Saju makgi set

1. Gunnun so bakat palmok chookyo makgi
2. Niunja so sang palmok makgi


7. Gup Saju makgi net

1. Gunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgi
2. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi


6. Gup Saju makgi dasot

1. Gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi
2. Guburyo junbi sogi A (palmok kaunde daebi makgi)


5. Gup Saju makgi yosot

1. Gunnun so sonbadak nopunde golcho makgi
2. Gunnun so doo palmok nopunde makgi


4. Gup Saju makgi ilgop

1. Gojung so digutja makgi
2. Niunja so sonkaldung kaunde bakuro makgi


3. Gup Saju makgi yodul

1. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
2. Annun so bakat palmok san makgi

Oikea puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun junbi sogi
2. Apcha olligi
3. Gunnun junbi sogi
4. Apcha olligi
5. Gunnun junbi sogi
6. Apcha olligi
7. Gunnun junbi sogi
8. Apcha olligi
9. Gunnun junbi sogi
Narani junbi sogi

Vasen puoli
Narani junbi sogi
1. Gunnun junbi sogi
2. Apcha olligi
3. Gunnun junbi sogi
4. Apcha olligi
5. Gunnun junbi sogi
6. Apcha olligi
7. Gunnun junbi sogi
8. Apcha olligi
9. Gunnun junbi sogi
Narani junbi sogi


Vyöarvokohtaiset muunnelmat

9. Gup Saju chagi dool

1. Gunnun junbi sogi
2. Kaunde apcha busigi


8. Gup Saju chagi set

1. Niunja so sonkal najunde bakuro makgi
2. Kaunde dollyo chagi


7. Gup Saju chagi net

1. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
2. Kaunde yopcha jirugi


6. Gup Saju chagi dasot

1. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
2. Najunde apcha busigi + kaunde dollyo chagi


5. Gup Saju chagi yosot

1. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
2. Najunde dollyo chagi + kaunde yopcha jirugi


4. Gup Saju chagi ilgop

1. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
2. Najunde dollyo chagi + kaunde dollyo chagi


3. Gup Saju chagi yodul

1. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
2. Najunde yopcha jirugi + kaunde yopcha jirugi


9. Gup Chon-Ji

Chon-Ji tarkoittaa kirjaimellisesti ”taivas ja maa”. Se on idässä tulkittu maailman luomiseksi tai ihmiskunnan historian alkamiseksi. Täten se on ensimmäinen liikesarja, jonka harjoittelijat suorittavat. Liikesarja koostuu kahdesta samankaltaisesta osasta, joista ensimmäinen kuvastaa taivasta ja toinen maata

Narani junbi sogi
1. Gunnun so palmok najunde makgi
2. Gunnun so kaunde baro jirugi
3. Gunnun so palmok najunde makgi
4. Gunnun so kaunde baro jirugi
5. Gunnun so palmok najunde makgi
6. Gunnun so kaunde baro jirugi
7. Gunnun so palmok najunde makgi
8. Gunnun so kaunde baro jirugi
9. Niunja so an palmok kaunde makgi
10. Gunnun so kaunde baro jirugi
11. Niunja so an palmok kaunde makgi
12. Gunnun so kaunde baro jirugi
13. Niunja so an palmok kaunde makgi
14. Gunnun so kaunde baro jirugi
15. Niunja so an palmok kaunde makgi
16. Gunnun so kaunde baro jirugi
17. Gunnun so kaunde baro jirugi
18. Gunnun so kaunde baro jirugi
19. Gunnun so kaunde baro jirugi
Narani junbi sogi


8. Gup Dan-Gun

Liikesarja on nimetty pyhän Dan-Gunin mukaan. Korealaisen legendan mukaan Dan-Gun perusti Korean vuonna 2333 ennen ajanlaskun alkua. Nimi tarkoittaa sananmukaisesti santelipuukuningasta.

Narani junbi sogi
1. Niunja so sonkal daebi makgi
2. Gunnun so nopunde baro jirugi
3. Niunja so sonkal daebi makgi
4. Gunnun so nopunde baro jirugi
5. Gunnun so palmok najunde makgi
6. Gunnun so nopunde baro jirugi
7. Gunnun so nopunde baro jirugi
8. Gunnun so nopunde baro jirugi
9. Niunja so sang palmok makgi
10. Gunnun so nopunde baro jirugi
11. Niunja so sang palmok makgi
12. Gunnun so nopunde baro jirugi
13. Gunnun so palmok najunde makgi
14. Gunnun so palmok chookyo makgi (12–13: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
15. Gunnun so palmok chookyo makgi
16. Gunnun so palmok chookyo makgi
17. Gunnun so palmok chookyo makgi
18. Niunja so sonkal bakuro taerigi
19. Gunnun so nopunde baro jirugi
20. Niunja so sonkal bakuro taerigi
21. Gunnun so nopunde baro jirugi
Narani junbi sogi


7. Gup Do-San

Do-San oli isänmaallisen Ahn Chang-Hon (1876–1938) salanimi. 24 liikettä edustavat Ahnin koko elämää, jonka hän käytti koulutuksen ja itsenäisyysliikkeiden edistämiseen Koreassa.

Narani junbi sogi
1. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
2. Gunnun so kaunde bandae jirugi
3. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
4. Gunnun so kaunde bandae jirugi
5. Niunja so sonkal daebi makgi
6. Gunnun so sun sonkut tulgi + irrottautuminen (bitulmyo pulgi*)
7. Gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
8. Gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
9. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
10. Gunnun so kaunde bandae jirugi
11. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
12. Gunnun so kaunde bandae jirugi
13. Gunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgi
14. Kaunde apcha busigi
15. Gunnun so kaunde baro jirugi
16. Gunnun so kaunde bandae jirugi (15–16: nopeat liikkeet – fast motion)
17. Gunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgi
18. Kaunde apcha busigi
19. Gunnun so kaunde baro jirugi
20. Gunnun so kaunde bandae jirugi (19–20: nopeat liikkeet – fast motion)
21. Gunnun so palmok chookyo makgi
22. Gunnun so palmok chookyo makgi
23. Annun so sonkal yop taerigi
24. Annun so sonkal yop taerigi
Narani junbi sogi

* "Pulgi" on suurmestari Rhee Ki Han kehittämä epävirallinen nimi irrottautumistekniikoille; ei yleisessä käytössä.


6. Gup Won-Hyo

Won-Hyo oli tunnustettu munkki, joka toi buddhalaisuuden Silla-dynastiaan vuonna 686.

Moa junbi so A
1. Niunja so sang palmok makgi
2. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
3. Gojung so kaunde baro jirugi
4. Niunja so sang palmok makgi
5. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
6. Gojung so kaunde baro jirugi
7. Guburyo junbi so A
8. Kaunde yopcha jirugi
9. Niunja so sonkal daebi makgi
10. Niunja so sonkal daebi makgi
11. Niunja so sonkal daebi makgi
12. Gunnun so sun sonkut tulgi
13. Niunja so sang palmok makgi
14. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
15. Gojung so kaunde baro jirugi
16. Niunja so sang palmok makgi
17. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
18. Gojung so kaunde baro jirugi
19. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
20. Najunde apcha busigi
21. Gunnun so kaunde bandae jirugi
22. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
23. Najunde apcha busigi
24. Gunnun so kaunde bandae jirugi
25. Guburyo junbi so A
26. Kaunde yopcha jirugi
27. Niunja so palmok daebi makgi
28. Niunja so palmok daebi makgi
Moa junbi so A


5. Gup Yul-Gok

Yul-Gok oli suuren filosofin ja oppineen Yi I:n (1536–1584) salanimi. Hänen lempinimensä oli ”Korean Kungfutse”. Liikesarjan 38 liikettä viittaavat hänen syntymäpaikkaansa, joka sijaitsi 38. leveysasteella (nykyinen Etelä-Korean ja Pohjois-Korean raja, sotilasaluetta). Liikesarjan diagrammi tarkoittaa ”oppinutta, koulutettua”.

Narani junbi sogi
1. Annun sogi
2. Annun so orun ap joomuk kaunde jirugi
3. Annun so wen ap joomuk kaunde jirugi (2–3: nopeat liikkeet – fast motion)
4. Annun sogi
5. Annun so wen ap joomuk kaunde jirugi
6. Annun so orun ap joomuk kaunde jirugi (5–6: nopeat liikkeet – fast motion)
7. Gunnun so an palmok kaunde makgi
8. Najunde apcha busigi
9. Gunnun so kaunde baro jirugi
10. Gunnun so kaunde bandae jirugi (9–10: nopeat liikkeet – fast motion)
11. Gunnun so an palmok kaunde makgi
12. Najunde apcha busigi
13. Gunnun so kaunde baro jirugi
14. Gunnun so kaunde bandae jirugi (13–14: nopeat liikkeet – fast motion)
15. Gunnun so sonbadak baro golcho makgi
16. Gunnun so sonbadak bandae golcho makgi
17. Gunnun so kaunde baro jirugi (16–17: kytketyt liikkeet – connecting motion)
18. Gunnun so sonbadak baro golcho makgi
19. Gunnun so sonbadak bandae golcho makgi
20. Gunnun so kaunde baro jirugi (19–20: kytketyt liikkeet – connecting motion)
21. Gunnun so kaunde baro jirugi
22. Guburyo junbi so A
23. Kaunde yopcha jirugi
24. Gunnun so ap palkup taerigi
25. Guburyo junbi so A
26. Kaunde yopcha jirugi
27. Gunnun so ap palkup taerigi
28. Niunja so sang sonkal makgi
29. Gunnun so sun sonkut tulgi
30. Niunja so sang sonkal makgi
31. Gunnun so sun sonkut tulgi
32. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
33. Gunnun so kaunde bandae jirugi
34. Gunnun so bakat palmok nopunde makgi
35. Gunnun so kaunde bandae jirugi
36. Twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
37. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
38. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
Narani junbi sogi


4. Gup Joong-Gun

Joong-Gun on nimetty isänmaallisen Ahn Joong-Gunin mukaan. Ahn salamurhasi Hiro-Bumi Iton, ensimmäisen japanilaisen kenraalikuvernöörin Koreassa. Ito näytteli merkittävää osaa Japanin ja Korean yhteenliittämisessä. 32 liikettä kuvastavat Ahn Joong-Gunin ikää, kun hänet teloitettiin Lui-Shungin vankilassa v. 1910.

Moa junbi so B
1. Niunja so sonkal dung bakuro makgi
2. Najunde yop apcha busigi
3. Dwitbal so sonbadak ollyo makgi
4. Niunja so sonkal dung bakuro makgi
5. Najunde yop apcha busigi
6. Dwitbal so sonbadak ollyo makgi
7. Niunja so sonkal daebi makgi
8. Gunnun so wi palkup taerigi
9. Niunja so sonkal daebi makgi
10. Gunnun so wi palkup taerigi
11. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
12. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi
13. Gunnun so kyocha joomuk chookyo makgi
14. Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
15. Irrottautuminen (bitulmyo pulgi*)
16. Gunnun so nopunde bandae jirugi
17. Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
18. Irrottautuminen (bitulmyo pulgi*)
19. Gunnun so nopunde bandae jirugi
20. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
21. Niunja so kaunde bandae jirugi
22. Kaunde yopcha jirugi
23. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
24. Niunja so kaunde bandae jirugi
25. Kaunde yopcha jirugi
26. Niunja so palmok daebi makgi
27. Nachuo so sonbadak noollo makgi (27: hidas liike – slow motion)
28. Niunja so palmok daebi makgi
29. Nachuo so sonbadak noollo makgi (29: hidas liike – slow motion)
30. Moa so giokja jirugi (30: hidas liike – slow motion)
31. Gojung so digutja makgi
32. Gojung so digutja makgi
Moa junbi so B
* "Pulgi" on suurmestari Rhee Ki Han kehittämä epävirallinen nimi irrottautumistekniikoille; ei yleisessä käytössä.


3. Gup Toi-Gye

Toi-Gye oli merkittävän oppineen Yi Hwangin (1500-luvlla) nimimerkki. Hän oli uuskungfutselaisuuden asiantuntija. 37 liikettä viittaavat hänen syntymäpaikkaansa 37. leveysasteella. Diagrammi tarkoittaa ”oppinutta, koulutettua".

Moa junbi so B
1. Niunja so an palmok makgi
2. Gunnun so dwijibo sonkut najunde tulgi
3. Moa so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
4. Niunja so an palmok makgi
5. Gunnun so dwijibo sonkut najunde tulgi
6. Moa so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
7. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
8. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi (7–8: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
9. Kaunde apcha busigi
10. Gunnun so kaunde baro jirugi
11. Gunnun so kaunde bandae jirugi
12. Moa so sang yop palkup tulgi (12: hidas liike – slow motion)
13. Annun so bakat palmok san makgi (13: polkaisu)
14. Annun so bakat palmok san makgi (14: polkaisu)
15. Annun so bakat palmok san makgi (15: polkaisu)
16. Annun so bakat palmok san makgi (16: polkaisu)
17. Annun so bakat palmok san makgi (17: polkaisu)
18. Annun so bakat palmok san makgi (18: polkaisu)
19. Niunja so doo palmok najunde miro makgi
20. Gunnun so mori japgi
21. Moorup ollyo chagi
22. Niunja so sonkal daebi makgi
23. Najunde yop apcha busigi
24. Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
25. Niunja so sonkal daebi makgi
26. Najunde yop apcha busigi
27. Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
28. Niunja so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
29. Twimyo kyocha so kyocha joomuk noollo makgi
30. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
31. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
32. Gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi
33. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
34. Gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi
35. Gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi
36. Gunnun so an palmok kaunde dollimyo makgi
37. Annun so orun ap joomuk baro jirugi
Moa junbi so B


2. Gup Hwa-Rang

Liikesarja on nimetty Silla-dynastiassa 600-luvun alussa perustetun Hwa-Rang-nimisen nuorisoryhmän mukaan. 29 liikettä kuvaavat 29. jalkaväkidivisioonaa, jossa Taekwon-Do kehittyi kypsyyteensä 1950-luvun alussa. Nimi Hwa-Rang tarkoittaa ”miehisyyden kukoistuksen tie” tai ”miehuuden kukka”.

Moa junbi so C
1. Annun so sonbadak miro makgi
2. Annun so orun ap joomuk jirugi
3. Annun so wen ap joomuk jirugi
4. Niunja so sang palmok makgi
5. Niunja so ollyo jirugi
6. Mikulgi + gojung so kaunde baro jirugi
7. Soojik so sonkal naeryo taerigi
8. Gunnun so kaunde baro jirugi
9. Gunnun so palmok najunde makgi
10. Gunnun so kaunde baro jirugi
11. (valmistautuminen irrottautumiseen)
12. Kaunde yopcha jirugi (= irrottautuminen – dangimyo pulgi*)
+ niunja so sonkal bakuro taerigi
13. Gunnun so kaunde baro jirugi
14. Gunnun so kaunde baro jirugi
15. Niunja so sonkal daebi makgi
16. Gunnun so sun sonkut tulgi
17. Niunja so sonkal daebi makgi
18. Nopunde dollyo chagi
19. Nopunde dollyo chagi (18–19: nopeat liikkeet – fast motion)
+ niunja so sonkal daebi makgi
20. Gunnun so palmok najunde makgi
21. Niunja so kaunde baro jirugi
22. Niunja so kaunde baro jirugi
23. Niunja so kaunde baro jirugi
24. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
25. Mikulgi + niunja so yop palkup tulgi
26. Moa so orun an palmok yobap makgi
27. Moa so wen an palmok yobap makgi
28. Niunja so sonkal daebi makgi
29. Niunja so sonkal daebi makgi
Moa junbi so C
* "Pulgi" on suurmestari Rhee Ki Han kehittämä epävirallinen nimi irrottautumistekniikoille; ei yleisessä käytössä.


1. Gup Choong-Moo

Choong-Moo on nimi, joka annettiin Lee-dynastian amiraali Yi Soon-Sinille. Hänen kerrotaan keksineen vuonna 1592 ensimmäisen panssaroidun taistelualuksen, Kobuksonin. Alusta pidetään nykyisen sukellusveneen edelläkävijänä. Tämän liikesarjan päättyminen vasemman käden hyökkäykseen kuvastaa hänen valitettavaa kuolemaansa, jota ennen hänellä ei ollut tilaisuutta osoittaa täyttä potentiaaliaan, jota rajoittivat epäilykset hänen uskollisuudestaan kuninkaalle.

Narani junbi sogi
1. Niunja so sang sonkal makgi
2. Gunnun so sonkal nopunde ap taerigi
3. Niunja so sonkal daebi makgi
4. Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
5. Niunja so sonkal daebi makgi
6. Guburyo junbi so A
7. Kaunde yopcha jirugi
8. Niunja so sonkal daebi makgi
9. Twimyo yopcha jirugi
+ niunja so sonkal daebi makgi
10. Niunja so palmok najunde makgi
11. Gunnun so mori japgi
12. Moorup ollyo chagi
13. Gunnun so sonkal dung nopunde bandae ap taerigi
14. Nopunde dollyo chagi
15. Kaunde dwitcha jirugi (14–15: nopeat liikkeet – fast motion)
16. Niunja so palmok daebi makgi
17. Kaunde dollyo chagi
18. Gojung so digutja makgi
19. Twigi + niunja so sonkal daebi makgi
20. Gunnun so dwijibo sonkut najunde tulgi
21. Niunja so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
22. Gunnun so sun sonkut tulgi
23. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
24. Annun so bakat palmok ap makgi
+ annun so dung joomuk nopunde yop taerigi
25. Kaunde yopcha jirugi
26. Kaunde yopcha jirugi
27. Niunja so kyocha sonkal momchau makgi
28. Gunnun so sang sonbadak ollyo makgi
29. Gunnun so palmok chookyo makgi
30. Gunnun so kaunde bandae jirugi
Narani junbi sogi


1. Dan Kwang-Gae

Kwang-Gae on nimetty maineikkaan Kwang-Gae-Toh-Wangin (Koguryo-dynastian 19. kuningas) mukaan. Kwang-Gae-Toh-Wang soti takaisin kaikki menetetyt alueet, mukaan lukien suuri osa Mantsuriaa. Diagrammi kuvastaa alueiden laajuutta ja menetettyjen alueiden takaisin saamista. 39 liikkeellä viitataan vuosiluvun 391 kahteen ensimmäiseen numeroon. Kyseisenä vuonna Kwang-Gae-Toh-Wang nousi Koguryo-dynastian kuninkaaksi.

Narani so hanulson
1. Moa junbi so B
2. Gunnun so wae joomuk bandae dwijibo jirugi (2: hidas liike – slow motion)
3. Gunnun so wae joomuk bandae dwijibo jirugi (3: hidas liike – slow motion)
4. Ibo omgyo didigi
+ gunnun so sonbadak nopunde baro golcho makgi
5. Mikulgi + niunja so sonkal najunde daebi makgi
6. Ibo omgyo didigi
+ gunnun so sonbadak nopunde baro golcho makgi
7. Mikulgi + niunja so sonkal najunde daebi makgi
8. Dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi
9. Dwitbal so sonkal nopunde daebi makgi
10. Ibo omgyo didimyo dolgi
+ Gunnun so sonbadak bandae ollyo makgi (10+: hidas liike – slow motion)
11. Gunnun so sonbadak bandae ollyo makgi (11: hidas liike – slow motion)
12. Moa so orun sonkal najunde ap makgi
13. Bakuro noollo chagi
14. Kaunde yopcha jirugi
15. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
16. Moa so wen yop joomuk naeryo taerigi
17. Bakuro noollo chagi
18. Kaunde yopcha jirugi
19. Niunja so sonkal nopunde anuro taerigi
20. Moa so orun yop joomuk naeryo taerigi
21. Nachuo so sonbadak noollo makgi (21: hidas liike – slow motion)
22. Nachuo so sonbadak noollo makgi (22: hidas liike – slow motion)
23. Annun so orun dung joomuk nopunde yop taerigi (23: polkaisu)
24. Gunnun so doo palmok kaunde makgi
25. Dwiro jajunbal
+ gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi
26. Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi (26: hidas liike – slow motion)
27. Annun so wen dung joomuk nopunde yop taerigi (27: polkaisu)
28. Gunnun so doo palmok kaunde makgi
29. Dwiro jajunbal
+ gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi
30. Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi (30: hidas liike – slow motion)
31. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi (31: polkaisu)
32. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi (32: polkaisu)
33. Kaunde apcha busigi
34. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
35. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
36. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi (36: polkaisu)
37. Kaunde apcha busigi
38. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
39. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
Narani so hanulson

1. Dan Po-Eun

Po-Eun oli salanimi uskolliselle ja luotettavalle alamaiselle Chong Mong-Chulle (1400-luvulla). Hän oli kuuluisa runoilija, ja hänen runonsa ”En palvelisi toista herraa, vaikka minut ristiinnaulittaisiin sata kertaa” on tunnettu kaikkialla Koreassa. Hän oli myös edelläkävijä lääketieteen alalla. Liikesarjan diagrammi kuvastaa hänen pettämätöntä uskollisuuttaan kuninkaalle ja maallensa Koryo-dynastian loppuun asti.

Narani so hanulson
1. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
2. Waebal sogi
3. Bakuro noollo chagi
4. Annun so orun sonkal kaunde yop taerigi
5. Annun so wen ap joomuk giokja jirugi
6. Annun so wen ap joomuk noollo makgi
7. Annun so orun ap joomuk noollo makgi
8. Annun so an palmok kaunde hechyo makgi
9. Annun so orun dwit palkup tulgi
10. Annun so orun ap joomuk kaunde jirugi
11. Annun so wen dwit palkup tulgi
12. Annun so orun ap joomuk soopyong jirugi (6–12: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
13. Kyocha so palmok najunde ap makgi (13: songarak badak -> mit palmok)
14. Niunja so digutja japgi
15. Moa so yop palkup soopyong tulgi (15: hidas liike – slow motion)
16. Annun so orun dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
17. Kyocha so palmok najunde ap makgi (17: songarak badak -> yop joomuk)
18. Annun so wen sonkal dung najunde daebi makgi
19. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
20. Waebal sogi
21. Bakuro noollo chagi
22. Annun so wen sonkal kaunde yop taerigi
23. Annun so orun ap joomuk giokja jirugi
24. Annun so orun ap joomuk noollo makgi
25. Annun so wen ap joomuk noollo makgi
26. Annun so an palmok kaunde hechyo makgi
27. Annun so wen dwit palkup tulgi
28. Annun so wen ap joomuk kaunde jirugi
29. Annun so orun dwit palkup tulgi
30. Annun so wen ap joomuk soopyong jirugi (24–30: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
31. Kyocha so palmok najunde ap makgi (31: songarak badak -> mit palmok)
32. Niunja so digutja japgi
33. Moa so yop palkup soopyong tulgi (33: hidas liike – slow motion)
34. Annun so wen dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
35. Kyocha so palmok najunde ap makgi (35: songarak badak -> yop joomuk)
36. Annun so orun sonkal dung najunde daebi makgi
Narani so hanulson

1. Dan Ge-Baek

Ge-Baek on nimetty Baek Je -dynastian (v. 660) kenraali Ge-Baekin mukaan. Diagrammi kuvastaa kenraalin ankaruutta ja ehdotonta sotilaskuria.

Narani junbi sogi
1. Niunja so kyocha sonkal kaunde momchau makgi
2. Najunde bituro chagi
3. Gunnun so kaunde baro jirugi
4. Gunnun so kaunde bandae jirugi (3–4: nopeat liikkeet – fast motion)
5. Gunnun so bakat palmok chookyo makgi
6. Gunnun so bakat palmok najunde makgi (5–6: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
7. Gunnun so nopunde doo bandalson makgi
8. Guburyo junbi so A
9. Annun so wen sonbadak duro makgi
10. Annun so orun ap joomuk kaunde jirugi (9–10: kytketyt liikkeet – connecting motion)
11. Annun so orun dung joomuk nopunde ap taerigi
12. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
13. Najunde yop apcha busigi
14. Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi
15. Nachuo so opun sonkut nopunde bandae tulgi
16. Kaunde yopcha jirugi
17. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
18. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
19. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
20. Annun so orun gutja makgi
21. Gunnun so sonkal najunde makgi
22. Kaunde dollyo chagi
23. Twimyo yopcha jirugi (22–23: nopeat liikkeet – fast motion)
24. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
25. Gunnun so nopunde doo bandalson makgi
26. Gunnun so wae joomuk bandae dwijibo jirugi
27. Gunnun so ap palkup bandae taerigi
28. Twimyo kyocha so doo palmok nopunde makgi
29. Annun so orun sonbadak duro makgi
30. Annun so wen ap joomuk kaunde jirugi
31. Annun so wen dung joomuk nopunde ap taerigi
32. Gunnun so sonkal dung nopunde bandae ap taerigi
33. Kaunde dollyo chagi
34. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
35. Niunja so joongji joomuk jirugi
36. Annun so wen gutja makgi
37. Annun so sonkal wen dung najunde daebi makgi
38. Annun so sonkal orun najunde daebi makgi (37–38: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
39. Annun so bakat palmok san makgi (39: polkaisu)
40. Annun so bakat palmok san makgi (40: polkaisu)
41. Gunnun so bakat palmok chookyo makgi
42. Gunnun so kaunde bandae jirugi
43. Gunnun so bakat palmok chookyo makgi
44. Gunnun so kaunde bandae jirugi
Narani junbi sogi

2. Dan Eui-Am

Eui-Am oli salanimi Son Byong Hille, Korean itsenäisyysliikkeen (perustettu 1.3.1919) johtajalle. Liikesarjan 45 liikettä viittaavat hänen ikäänsä, kun hän vaihtoi Dong Hak (Itämainen kulttuuri) -uskonnon nimen Chondo Kyoksi (Taivaallisen tien uskonto). Diagrammi edustaa hänen lannistumatonta henkeään, kun hän omistautui työllään kokonaan kansansa menestymiselle.

Moa junbi so D
1. Gunnun so sonkal najunde bandae anuro makgi
2. Gunnun so bakat palmok nopunde bandae makgi
3. Gunnun so kaunde baro jirugi
4. Najunde bituro chagi
5. Gunnun so kyocha joomuk naeryo makgi
6. Gunnun so sonkal bandae chookyo makgi (5–6: jatkuvat liikkeet)
7. Twimyo kyocha so dung joomuk nopunde apuro yop taerigi
8. Niunja so kaunde bandae jirugi
9. Kaunde bandae dollyo chagi
10. Annun so orun sonkal kaunde yop taerigi (polkaisu)
11. Kaunde yopcha jirugi
12. Gunnun so nopunde bandae bandal jirugi
13. Narani so wen ap joomuk dollyo jirugi (hidas liike)
14. Gunnun so sonkal najunde bandae anuro makgi
15. Gunnun so bakat palmok nopunde bandae makgi
16. Gunnun so kaunde baro jirugi
17. Najunde bituro chagi
18. Gunnun so kyocha joomuk naeryo makgi 19. Gunnun so sonkal bandae chookyo makgi (18–19: jatkuvat liikkeet)
20. Twimyo kyocha so dung joomuk nopunde apuro yop taerigi
21. Niunja so kaunde bandae jirugi
22. Kaunde bandae dollyo chagi
23. Annun so wen sonkal kaunde yop taerigi (polkaisu)
24. Kaunde yopcha jirugi
25. Gunnun so nopunde bandae bandal jirugi
26. Narani so orun ap joomuk dollyo jirugi (hidas liike)
27. Gunnun so sonkal kaunde hechyo makgi
28. Gunnun so sonkal dung kaunde dollimyo makgi
29. Dwitbal so euhkallin sonbadak naeryo makgi
30. Niunja so kaunde baro jirugi
31. Dwiro jajunbal
+ niunja so sonkal dung najunde bandae anuro makgi
32. Gunnun so sonkal kaunde hechyo makgi
33. Gunnun so sonkal dung kaunde dollimyo makgi
34. Dwitbal so euhkallin sonbadak naeryo makgi
35. Niunja so kaunde baro jirugi
36. Dwiro jajunbal
+ niunja so sonkal dung najunde bandae anuro makgi
37. Nopunde bandae dollyo chagi
38. Dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
39. Nopunde bandae dollyo chagi
40. Dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
41. Ibo omgyo didimyo duruogi
+ niunja so sonkal najunde bandae makgi
42. Gunnun so kaunde bandae jirugi
43. Niunja so sonkal najunde bandae makgi
44. Gunnun so kaunde bandae jirugi
45. Gunnun so nopunde baro jirugi
Moa junbi so D

2. Dan Choong-Jang

Choong-Jang oli salanimi, jonka sai Lee-dynastian kenraali Kim Duk Ryang (1400-luvlla). Liikesarjan päättyminen vasemman käden hyökkäykseen kuvastaa tänen kohtalokasta kuolemaansa vankilassa jo 27-vuotiaana.

Moa junbi so A
1. Annun so orun an palmok yobap makgi
2. Annun so wen an palmok yobap makgi
3. Moa so orun ap joomuk giokja jirugi (hidas liike)
4. Gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
5. Gunnun so doo songarak nopunde bandae tulgi
6. Gunnun so dung joomuk ap taerigi
7. Gunnun so bakat palmok chookyo makgi
8. Gunnun so kaunde baro jirugi
9. Dwiro omgyo didimyo mikulmyo dolgi
+ niunja so palmok kaunde daebi makgi
10. Najunde apcha busigi
11. Nachuo so opun sonkut nopunde baro tulgi
12. Nopunde dollyo chagi (polviasento)
13. Nopunde jirugi (polviasento)
14. Niunja so yop palkup tulgi
15. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
16. Niunja so sonbadak bandae duro makgi
17. Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
18. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
19. Moorup apcha busigi
20. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
21. Mikulgi + niunja so yop palkup tulgi
22. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
23. Kaunde yopcha jirugi
24. Dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
25. Gunnun so bakat palmok nopunde baro ap makgi
+ Gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
26. Niunja so opun sonkut nopunde bandae tulgi
27. Najunde apcha busigi
28. Gunnun so dwit palkup bandae tulgi (hidas liike)
29. Niunja so sondung bandae naeryo taerigi (polkaisu)
30. Niunja so kaunde baro jirugi
31. Niunja so sondung bandae naeryo taerigi (polkaisu)
32. Niunja so kaunde baro jirugi
33. Niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi (polkaisu)
34. Gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
35. Niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi (polkaisu)
36. Gunnun so dung joomuk nopunde bandae yobap taerigi
37. Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
38. Gunnun so bandae gutja makgi
39. Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
40. Gunnun so bandae gutja makgi
41. Gunnun so sang sonkal soopyong taerigi
42. Gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
43. Kaunde apcha busigi
44. Gunnun so bandal son nopunde bandae taerigi
45. Kaunde apcha busigi
46. Gunnun so kaunde bandae jirugi
47. Gunnun so kaunde baro jirugi (46–47: nopeat liikkeet)
48. Moa so sang inji joomuk nopunde bandal jirugi
49. Gunnun so sonkal najunde makgi
50. Gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
51. Gunnun so sonkal najunde makgi
52. Gunnun so pyon joomuk nopunde bandae jirugi
Moa junbi so A

2. Dan Juche

Juche on filosofinen näkemys, jonka mukaan ihminen on kaikkivaltias ja päättää kaikesta. Ihminen on siis näkemyksen mukaan maailman ja oman kohtalonsa herra. Kerrotaan, että ajatus liittyy Baekdu-vuoreen, joka kuvastaa korealaisten itsetuntoa. Diagrammi edustaa Baekdu-vuorta.

Narani so sang yop palkup
1. Annun so an palmok narani makgi
2. Annun so orun sonbadak kaunde golcho makgi (luonnollinen liike)
3. Annun so wen ap joomuk kaunde jirugi
4. Waebal so bakat palmok narani makgi
5. Kaunde yopcha jirugi (hidas like)
+ nopunde bandae dollyo goro chagi (hidas liike)
6. Twimyo kyocha so dung joomuk naeryo taerigi
7. Kaunde golcho chagi (luonnollinen liike)
+ Nopunde yopcha jirugi
8. Annun so wen opun sonkut nopunde baro ghutgi (polkaisu)
9. Gunnun so nopun palkup bandae taerigi
10. Kyocha so sonkal dung najunde bandae ap makgi
11. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
12. Twio dolmyo sonkal bakuro taerigi (laskeutuminen niunja sogiin)
13. Annun so an palmok narani makgi
14. Annun so wen sonbadak kaunde golcho makgi (luonnollinen liike)
15. Annun so orun ap joomuk kaunde jirugi
16. Waebal so bakat palmok narani makgi
17. Kaunde yopcha jirugi (hidas like)
+ nopunde bandae dollyo goro chagi (hidas liike)
18. Twimyo kyocha so dung joomuk naeryo taerigi
19. Kaunde golcho chagi (luonnollinen liike)
+ Nopunde yopcha jirugi
20. Annun so orun opun sonkut nopunde baro ghutgi (polkaisu)
21. Gunnun so nopun palkup bandae taerigi
22. Kyocha so sonkal dung najunde bandae ap makgi
23. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
24. Twio dolmyo sonkal bakuro taerigi (laskeutuminen niunja sogiin)
25. Gokaeng-i chagi
+ dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
26. Moa so hanulson
27. Mikulgi + dwitbal so sun palkup bandae naeryo tulgi
28. Gunnun so bandalson nopunde bandae bandal taerigi
29. Mikulgi + dwitbal so sun palkup bandae naeryo tulgi
30. Gunnun so bandalson nopunde bandae bandal taerigi
31. Gunnun so sang sonkal nopunde anuro taerigi
32. Gunnun so bandae naeryo jirugi
33. Ibo omgyo didimyo mikulgi
+ niunja so bakat palmok bandae naeryo makgi
34. Pihamyo bandae dollyo chagi
+ niunja so bakat palmok kaunde daebi makgi
35. Ibo omgyo didimyo mikulgi
+ niunja so bakat palmok bandae naeryo makgi
36. Pihamyo bandae dollyo chagi
+ niunja so bakat palmok kaunde daebi makgi
37. Sambo omgyo didigi
+ twimyo sangbang (yop bituro) chagi
38. Sasun so sang sonbadak chookyo makgi
39. Mikulgi + dwitbal so yop palkup tulgi
40. Guburyo junbi so B (hidas liike)
+ kaunde dwitcha jirugi (hidas liike)
41. Niunja so dung joomuk bandae soopyong taerigi (polkaisu)
42. Narani so orun opun sonkut nopunde anuro ghutgi
43. Twimyo yonsok jirugi: orun joomuk ap jirugi
+ orun joomuk dwijibo jirugi (laskeutuminen moa sogiin)
44. Gunnun so sonkal bandae ap naeryo taerigi
45. Gunnun so kaunde bandae jirugi
Narani so sang yop palkup

3. Dan Sam-Il

Sam-Il merkitsee Korean itsenäisyysliikkeen historiallista päivää (1.3.1919). Liikesarjan 33 liikettä on omistettu 33 isänmaalliselle, jotka kehittivät ja perustivat itsenäisyysliikkeen.

Moa junbi so C
1. Mikulgi + niunja so palmok kaunde daebi makgi
2. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
3. Gunnun so sonkal bandae nopunde yop makgi
4. Kaunde bituro chagi
5. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
6. Annun so sonkal dung kaunde hechyo makgi
7. Gunnun so dwijibun sonkut najunde bandae tulgi
8. Niunja so bakat palmok nopunde bakuro makgi
9. Annun so sonkal dung kaunde hechyo makgi
10. Niunja so doo joomuk najunde jirugi
11. Gunnun so nopunde doo bandalson makgi
12. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
13. Niunja so doo joomuk najunde jirugi
14. Niunja so sonkal dung nopunde daebi makgi
15. Gojung so digutja makgi
16. Yop bal badak suroh chagi
+ Gojung so digutja makgi
17. Twigi + niunja so sonkal kaunde daebi makgi
18. Kaunde yopcha jirugi
19. Gunnun so ap palkup bandae taerigi
20. Sasun so dwit palkup tulgi
21. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
22. Annun so bakat palmok san makgi (22: polkaisu)
23. Kaunde yopcha jirugi
24. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
25. Dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi
26. Dwitbal so sang sonbadak noollo makgi
27. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi (27: polkaisu)
28. Niunja so bakat palmok najunde bandae makgi
29. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
30. Gunnun so bakat palmok kaunde bandae ap makgi
31. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi (30–31: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
32. Najunde apcha busigi
33. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi (33: polkaisu)
Moa junbi so C

3. Dan Yoo-Sin

Yoo-Sin on nimetty Silla-dynastian kenraalipäällikkö Kim Yoo Sinin mukaan. 68 liikettä viittaavat vuosiluvun 668 kahteen viimeiseen numeroon. Kyseisenä vuonna Korea yhdistyi. Valmiusasento tarkoittaa miekan vetoa mieluummin oikealta kuin vasemmalta puolelta kuvastaen Yoo Sinin erehdystä, kun hän kuninkaan käskystä taisteli vieraiden sotajoukkojen puolella omaa maatansa vastaan.

Moosa junbi sogi B
1. Irrottautuminen (annun so hechyo pulgi*)
2. Mikulgi + annun so giokja jirugi
3. Mikulgi + annun so giokja jirugi (2–3: nopeat liikkeet – fast motion)
4. Annun so sonbadak kaunde golcho makgi
5. Annun so ap joomuk kaunde jirugi
6. Annun so sonbadak kaunde golcho makgi
7. Annun so ap joomuk kaunde jirugi
8. Gunnun so bakat palmok nopunde baro yop makgi
9. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
10. Annun so sonbadak duro makgi
11. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (10–11: kytketyt liikkeet – connecting motion)
12. Gunnun so bakat palmok nopunde baro yop makgi
13. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
14. Annun so sonbadak duro makgi
15. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (14–15: kytketyt liikkeet – connecting motion)
16. Gunnun so sonbadak nopunde bandae golcho makgi
17. Annun so ap joomuk kaunde jirugi
18. Gunnun so sonbadak nopunde bandae golcho makgi
19. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (16–19: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
20. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
21. Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi (20–21: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
22. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
23. Najunde apcha busigi
24. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
25. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
26. Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi (25–26: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
27. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
28. Najunde apcha busigi
29. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
30. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
31. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
32. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
33. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
34. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
35. Gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi (34–35: nopeat liikkeet – fast motion)
36. Gunnun so doo palmok nopunde makgi
37. Gunnun so bakat palmok najunde bandae makgi (36–37: nopeat liikkeet – fast motion)
38. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
39. Niunja so sonkal dung nopunde yop makgi
40. Moa junbi sogi C
41. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi (41: polkaisu)
42. Gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi (42: polkaisu)
43. Niunja so an palmok kaunde yop makgi  
44. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
45. Moa so giokja jirugi (45: hidas liike – slow motion)
46. Niunja so an palmok kaunde yop makgi
47. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
48. Moa so giokja jirugi (48: hidas liike – slow motion)
49. Gojung so digutja jirugi
50. Gojung so digutja jirugi
51. Annun so dung joomuk nopunde ap taerigi (51: polkaisu)
52. Doro chagi
+ Annun so bakat palmok nopunde bakuro makgi
53. Doro chagi
+ Annun so bakat palmok nopunde ap makgi
54. Annun so sondung soopyong taerigi
55. Kaunde bandal chagi
56. Kaunde yopcha jirugi
57. Annun so sondung soopyong taerigi
58. Kaunde bandal chagi
59. Kaunde yopcha jirugi
60. Annun so gutja makgi
61. Annun so gutja makgi
62. Annun so gutja makgi
63. Annun so gutja makgi
64. Soojik so yop joomuk bandae naeryo taerigi
65. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
66. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
67. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
68. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
Moosa junbi so B
* "Pulgi" on suurmestari Rhee Ki Han kehittämä epävirallinen nimi irrottautumistekniikoille; ei yleisessä käytössä.

3. Dan Choi-Yong

Choi-Yong on nimetty kenraali Choi Yongin mukaan. Hän oli Koryo-dynastian pääministeri ja sotajoukkojen ylipäällikkö 1300-luvulla. Choi Yongia arvostettiin suuresti luotettavuutensa, isänmaallisuutensa ja vaatimattomuutensa ansiosta. Hänet teloitettiin kernraali Yi Sung Gaen johtamien alaistensa toimesta. Yi Sung Gaesta tuli myöhemmin Lee-dynastian kuningas.

Moa junbi so C
1. Dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
2. Dwitbal so joongji joomuk nopunde bandae jirugi
3. Dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
4. Dwitbal so joongji joomuk nopunde bandae jirugi
5. Gunnun so sonkal baro chukyo makgi
6. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
7. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
8. Gunnun so sonkal baro chukyo makgi
9. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
10. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
11. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
12. Kaunde dollyo chagi
13. Nopunde bandae dollyo gorochagi
14. Kaunde yopcha jirugi
15. Gunnun so ap palkup bandae taerigi
16. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
17. Kaunde dollyo chagi
18. Nopunde bandae dollyo gorochagi
19. Kaunde yopcha jirugi
20. Gunnun so ap palkup bandae taerigi
21. Gunnun so sonbadak noollo makgi
22. Gunnun so sonbadak noollo makgi (21–22: nopeat liikkeet)
23. Ibo omgyo didimyo dolgi
+ Gunnun so sonkal san makgi
24. Kaunde apcha busigi
25. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
26. Gunnun so sonkal san makgi
27. Kaunde apcha busigi
28. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
29. Ibo omgyo didimyo mikulmyo dolgi
+ Ibo omgyo didimyo mikulmyo dolgi
+ Niunja so palmok kaunde daebi makgi
30. Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
31. Gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
32. Narani so sonbadak kaunde golcho makgi
33. Narani so ap joomuk kaunde jirugi (32–33: jatkuvat liikkeet)
34. Guburyo junbi so A
35. Kaunde yopcha jirugi
36. Twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop apuro taerigi
37. Nopunde bandae dollyo gorochagi
38. Niunja so sonkal kaunde yop taerigi (polkaisu)
39. Narani so sonbadak kaunde golcho makgi
40. Narani so ap joomuk kaunde jirugi (39–40: jatkuvat liikkeet)
41. Guburyo junbi so A
42. Kaunde yopcha jirugi
43. Twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop apuro taerigi
44. Nopunde bandae dollyo gorochagi
45. Niunja so sonkal kaunde yop taerigi (polkaisu)
46. Mikulgi + Gojung so ap joomuk kaunde jirugi
Moa junbi so C

4. Dan Yong-Gae

Yon-Gae (myös: Yong-Gae) on nimetty Koguryo-dynastian kuuluisan kenraali Yon Gae Somon mukaan. Liikesarjan 49 liikettä viittaavat vuosiluvun 649 kahteen viimeiseen numeroon. Kyseisenä vuonna Tang-dynastian sotajoukkojen (melkein 300 000 miestä) tuhoamisen jälkeen Ansi Sungissa kenraali Yon Gae Somon ajoi Tang-dynastian maanpakoon.

Moosa junbi so A
1. Mikulgi + Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi (pyöreä liike)
2. Gunnun so ghin joomuk nopunde bandae jirugi (hidas liike)
3. Mikulgi + Niunja so palmok kaunde daebi makgi
4. Twimyo sonkal yop taerigi
5. Jajunbal + Niunja so kyocha joomuk momcho makgi
6. Gunnun so nopunde bakuro ghutgi
7. Dwitbal so sun palkup bandae naeryo tulgi
8. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
9. Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
10. Narani so sonbadak kaunde golcho makgi
11. Narani so ap joomuk kaunde jirugi
12. Mikulgi + Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi (pyöreä liike)
13. Gunnun so ghin joomuk nopunde bandae jirugi (hidas liike)
14. Mikulgi + Niunja so palmok kaunde daebi makgi
15. Twimyo sonkal yop taerigi
16. Jajunbal + Niunja so kyocha joomuk momcho makgi
17. Gunnun so nopunde bakuro ghutgi
18. Dwitbal so sun palkup bandae naeryo tulgi
19. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
20. Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
21. Narani so sonbadak kaunde golcho makgi
22. Narani so ap joomuk kaunde jirugi
23. Annun so sonkal dung san makgi
24. Kyocha so san yop palkup tulgi
25. Annun so sang son palmok momcho makgi
26. Kyocha so ap joomuk ollyo jirugi
27. Nopunde bandae dollyo gorochagi
28. Nopunde yopcha jirugi
29. Kyocha so dung joomuk naeryo taerigi
30. Annun so sonkal dung san makgi
31. Kyocha so san yop palkup tulgi
32. Annun so sang son palmok momcho makgi
33. Kyocha so ap joomuk ollyo jirugi
34. Nopunde bandae dollyo gorochagi
35. Nopunde yopcha jirugi
36. Kyocha so dung joomuk naeryo taerigi
37. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
38. Dwitbal so an palmok hori makgi
39. Niunja so sonkal nopunde yop taerigi (polkaisu)
40. Jajunbal + Niunja so palmok kaunde daebi makgi
41. Dwitbal so an palmok hori makgi
42. Niunja so sonkal nopunde yop taerigi (polkaisu)
43. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
44. Twio dolmyo yopcha jirugi
+ Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
45. Twio dolmyo yopcha jirugi
+ Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
46. Gunnun so sonkal dung najunde bandae anuro makgi
47. Mikulgi + Niunja so yop palkup tulgi
48. Gunnun so sonkal dung najunde bandae anuro makgi
49. Mikulgi + Niunja so yop palkup tulgi
Moosa junbi so

4. Dan Ul-Ji

Ul-Ji on nimetty kenraali Ul-Ji Moon Dokin mukaan. Hän puolusti Koreaa menestyksekkäästi vuonna 612 Tang-dynastian miltei miljoonan sotilaan maahanhyökkäykseltä. Näitä joukkoja johti Yang Je. Ul-Ji käytti ”hyökkää ja peräänny” -sissitaktiikkaa kyeten tuhoamaan suuren osan Yang Jen joukoista. Diagrammi edustaa hänen nimeään. 42 liikettä kuvastavat Choi Hong Hin ikää, kun hän viimeisteli Ul-Ji-liikesarjan.

Narani so kyocha sondung
1. Gunnun so sang yop joomuk soopyong taerigi
2. Gunnun so kyocha joomuk noollo makgi
3. Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi (2–3: jatkuvat liikkeet)
4. Gunnun so sonkal nopunde bandae ap taerigi
5. Annun so sondung soopyong taerigi
6. Kaunde bandal chagi
7. Annun so ap palkup taerigi
8. Annun so dwit palkup tulgi
9. Annun so dung joomuk nopunde yopdwi taerigi
10. Moa so sang yop palkup tulgi
11. Kyocha so sang yop palkup tulgi (11: nopea liike)
12. Kaunde yopcha jirugi
13. Kyocha so san yop palkup tulgi
14. Annun so soopyong jirugi
15. Annun so sonkal nopunde ap taerigi
16. Niunja so sang sonkal makgi
17. Twio dolmyo yopcha jirugi
18. Gunnun so doo palmok kaunde makgi
19. Moa junbi sogi B
20. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
21. Gunnun so bakat palmok bandae chukyo makgi
22. Kaunde apcha busigi
23. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
24. Gunnun so sun sonkut tulgi
25. Annun so dung joomuk nopunde yop taerigi
26. Gunnun junbi sogi
27. Twimyo nopi apcha busigi
28. Gojung so kyocha sonkal momcho makgi
29. Niunja so kyocha joomuk noollo makgi
30. Kaunde yop apcha busigi
31. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
32. Gojung so sonbadak kaunde miro makgi
33. Mikulgi + Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
34. Ibo omgyo didimyo duruogi
+ Niunja so palmok kaunde daebi makgi
35. Kaunde dollyo chagi
36. Kaunde dwitcha jirugi
37. Niunja so palmok kaunde daebi makgi
38. Niunja so sonbadak ollyo makgi
39. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
40. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
41. Annun so ap joomuk kaunde jirugi
42. Annun so ap joomuk kaunde jirugi
Narani so kyocha sondung

4. Dan Moon-Moo

Moon-Moo on kunnianosoitus Silla-dynastian 30. kuninkaalle. Hänen ruumiinsa haudattiin lähelle Dae Wang Amia (Suuren kuninkaan kallio). Hänen toivomuksensa mukaisesti hänen ruumiinsa laskettiin mereen: ”Siellä sieluni suojelee ikuisesti maatani japanilaisilta.” Kerrotaan, että Sok Gul Am (Kiviluola) on rakennettu hänen hautansa ”vartijaksi”. Sok Gul Am on hyvä esimerkki Silla-dynastian kulttuurista ja tavoista. 61 liikkeellä viitataan vuosiluvun 661 kahteen viimeiseen numeroon. Kyseisenä vuonna Moon-Moo astui valtaan.

Narani junbi sogi
1. Guburyo junbi so A (1: hidas liike)
2. Nopunde yopcha jirugi (2: hidas liike)
3. Nopunde yopcha jirugi
4. Annun so opun sonkut kaunde tulgi
5. Nopunde bandae dollyo gorochagi (5: hidas liike)
6. Kyocha so sonkal yop taerigi
7. Gunnun so sonbadak noollo makgi
8. Gunnun so sonbadak noollo makgi
9. Weabal so sonkal bakuro makgi (9: hidas liike)
10. Guburyo junbi so A (10: hidas liike)
11. Nopunde yopcha jirugi (11: hidas liike)
12. Nopunde yopcha jirugi
13. Annun so opun sonkut kaunde tulgi
14. Nopunde bandae dollyo gorochagi (14: hidas liike)
15. Kyocha so sonkal yop taerigi
16. Gunnun so sonbadak noollo makgi
17. Gunnun so sonbadak noollo makgi
18. Weabal so sonkal bakuro makgi (18: hidas liike)
19. Guburyo junbi sogi B
20. Nopunde dwitcha jirugi (20: hidas liike)
21. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
22. Guburyo junbi sogi B
23. Nopunde dwitcha jirugi (23: hidas liike)
24. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
25. Mikulgi + Dwitbal so sonbadak naeryo makgi
26. Kaunde yop ap cha busigi
27. Annun so yop joomuk kaunde yop taerigi (27: polkaisu)
28. Mikulgi + Annun so sonbadak duro makgi
29. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (28–29: kytketyt liikkeet – connecting motion)
30. Annun so sonkal najunde yop makgi
31. Kaunde yopcha milgi
32. Nopunde bandae dollyo chagi
33. Gunnun so sonkal nopunde yop makgi
34. Mikulgi + Dwitbal so sonbadak naeryo makgi
35. Kaunde yop ap cha busigi
36. Annun so yop joomuk kaunde yop taerigi (36: polkaisu)
37. Mikulgi + Annun so sonbadak duro makgi
38. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (37–38: kytketyt liikkeet – connecting motion)
39. Annun so sonkal najunde yop makgi
40. Kaunde yopcha milgi
41. Nopunde bandae dollyo chagi
42. Gunnun so sonkal nopunde yop makgi 
43. Nopunde bituro chagi
44. Gunnun so dung joomuk nopunde yop dwi taerigi
45. Jajunbal + Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
46. Nopunde bituro chagi
47. Gunnun so dung joomuk nopunde yop dwi taerigi
48. Jajunbal + Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
49. Suroh chagi
+ Niunja so palmok kaunde daebi makgi
50. Yopcha momchugi
+ Kaunde yopcha tulgi
51. Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
52. Suroh chagi
+ Niunja so palmok kaunde daebi makgi
53. Yopcha momchugi
+ Kaunde yopcha tulgi
54. Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
55. Ibo omgyo didimyo dolgi
+ Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
56. Kyocha so najunde jirugi
57. Kyocha so najunde jirugi
58. Twio dolmyo yopcha jirugi
59. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
60. Ibo omgyo didigi
+ Gunnun so bandalson bandae chookyo makgi
61. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
Narani junbi so

5. Dan So-San

So-San on salanimi munkki Choi Hyong Ungille (1520–1604) Lee-dynastiasta. 72 liikettä viittaavat hänen ikäänsä, kun hän kokosi sotilasmunkkien joukot oppilaansa Sa Myung Dangin avustuksella. Sotilasmunkit auttoivat torjumaan japanilaisia merirosvoja, jotka ryöstelivät suurimman osan Korean niemimaasta vuonna 1592.

Moa junbi so A
1. Dwitbal so palmok nopunde daebi makgi
2. Gunnun so bandae sewo jirugi
3. Dwitbal so palmok nopunde daebi makgi
4. Gunnun so bandae sewo jirugi
5. Gunnun so bandae sonkal nopunde yop makgi
6. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (5–6: nopeat liikkeet – fast motion)
7. Gunnun so bandae sonkal nopunde yop makgi
8. Annun so ap joomuk kaunde jirugi (7–8: nopeat liikkeet – fast motion)
9. Narani so sang sonkal yop taerigi
10. Kaunde yopcha jirugi
11. Kaunde dollyo chagi
12. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
13. Narani so sang sonkal yop taerigi
14. Kaunde yopcha jirugi
15. Kaunde dollyo chagi
16. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
17. Niunja so doo joomuk najunde jirugi
18. Irrottautuminen (gunnun so bitulmyo pulgi*)
19. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
20. Niunja so doo joomuk najunde jirugi
21. Irrottautuminen (gunnun so bitulmyo pulgi*)
22. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
23. Niunja so joongji joomuk kaunde jirugi
24. Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
25. Niunja so joongji joomuk kaunde jirugi
26. Gunnun so dung joomuk nopunde bandae ap taerigi
27. Gunnun junbi sogi
28. Twimyo apcha busigi
29. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
30. Gunnun so bakat palmok nopunde bandae ap makgi
31. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
32. Gunnun so bakat palmok nopunde bandae ap makgi
33. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
34. Gunnun so doo bandalson makgi
35. Gunnun so sonkal nopunde bandae anuro taerigi
36. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
37. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
38. Najunde apcha busigi
39. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
40. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi (39–40: nopeat liikkeet – fast motion)
41. Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi  
42. Gunnun so doo bandalson makgi
43. Gunnun so sonkal nopunde bandae anuro taerigi
44. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
45. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
46. Najunde apcha busigi
47. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
48. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi (47–48: nopeat liikkeet – fast motion)
49. Gunnun so kyocha sonkal chukyo makgi
50. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
51. Twigi + Niunja so palmok kaunde daebi makgi
52. Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
53. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi (52–53: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
54. Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
55. Niunja so sonkal najunde daebi makgi
56. Twigi + Niunja so palmok kaunde daebi makgi
57. Gunnun so sonkal najunde bandae yop makgi
58. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi (57–58: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
59. Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
60. Niunja so sonbadak bandae duro makgi
61. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
62. Guburyo junbi so A
63. Kaunde yopcha jirugi
64. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
65. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
66. Niunja so sonbadak bandae duro makgi
67. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
68. Guburyo junbi so A
69. Kaunde yopcha jirugi
70. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
71. Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
72. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi (71–72: jatkuvat liikkeet – continuous motion)
Moa junbi so A
* "Pulgi" on suurmestari Rhee Ki Han kehittämä epävirallinen nimi irrottautumistekniikoille; ei yleisessä käytössä.

5. Dan Se-Jong

Se-Jong on nimetty Korean mahtavimman kuninkaan mukaan. Kuningas Se-Jong kehitti korealaiset aakkoset vuonna 1443. Se-Jong oli myös tunnettu säätieteilijä. Liikesarjan diagrammi edustaa kuningasta, kun taas 24 liikettä viittaavat korean kielen 24 aakkoseen.

Moa junbi so B
1. Gunnun so bakat palmok najunde makgi
2. Niunja so sang palmok makgi
3. Kaunde yopcha jirugi
4. Gunnun so bakat palmok chukyo makgi
5. Annun so sonkal kaunde yop taerigi
6. Moa junbi sogi B
7. Kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
8. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi
9. Gojung so nopunde palmok daebi makgi
10. Gunnun so sun sonkut tulgi
11. Gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
12. Annun so sonbadak duro makgi
13. Kaunde dollyo chagi
14. Kyocha so doo palmok nopunde makgi
15. Annun so (15: hidas liike)
16. Annun so dung joomuk nopunde ap taerigi
17. Sasun so sang sonbadak noollo makgi
18. Gunnun so doo bandalson makgi
19. Waebal so nopunde palmok yop makgi
20. Gunnun so sonbadak noollo makgi (20: hidas liike)
21. Waebal so dung joomuk yobap taerigi
22. Gojung so yop palkup tulgi
23. Niunja so nopunde sonkal daebi makgi
24. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi
Moa junbi so B

6. Dan Tong-Il

Video tulossa!

Tong-Il merkitsee vallankumouksellista Koreoiden yhdistymistä. Koreat ovat olleet jakautuneena vuodesta 1945. Diagrammi kuvastaa tasa-arvoista ihmiskuntaa.

Narani junbi sogi
1. Gunnun so sang joomuk ap jirugi (1: hidas liike)
2. Gunnun so sang sonkal soopyong taerigi (2: hidas liike)
3. Dwitbal so palmok kaunde anuro makgi
4. Gunnun so sonbadak najunde anuro bandae makgi
5. Niunja so ap joomuk kaunde bandae jirugi
6. Niunja so ap joomuk kaunde baro jirugi (5 - 6: nopeat liikkeet)
7. Niunja so sondung nopunde bakuro taerigi
8. Anuro nopunde sewo chagi
9. Niunja so sondung nopunde bakuro taerigi
10. Anuro nopunde sewo chagi
11. Niunja so sang sonbadak soopyong makgi (11: hidas liike)
12. Gunnun so sonkal dung nopunde baro yop makgi (12: hidas liike)
13. Gunnun so sonkal dung kaunde bandae yop makgi (13: hidas liike)
14. Gunnun so ap joomuk kaunde baro jirugi
15. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi (14 - 15: nopeat liikkeet)
16. Naeryo chagi
17. Niunja so dung joomuk naeryo taerigi
18. Bakuro sewo chagi
19. Niunja so dung joomuk naeryo taerigi
20. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
21. Gunnun so ap joomuk nopunde baro jirugi (20 - 21: nopeat liikkeet)
22. Dwitbal so sonmok dung ollyo makgi
23. Dwitbal so sonmok dung ollyo makgi
24. Gunnun so sonbadak noollo makgi (24: hidas liike)
25. Gunnun so sonbadak noollo makgi (25: hidas liike)
26. Moa so sonkal najunde ap makgi
27. Gunnun so sonkal baro chukyo makgi
28. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
29. Niunja so dwijibo baro jirugi
30. Gunnun so homi sonkut nopunde bandae tulgi
31. Gunnun so sonkal baro chukyo makgi
32. Gunnun so ap joomuk nopunde bandae jirugi
33. Niunja so dwijibo baro jirugi
34. Gunnun so homi sonkut nopunde bandae tulgi
35. Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
36. Niunja so sonkal dung najunde daebi makgi
37. Gunnun so palmok najunde bandae makgi
38. Gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
39. Waebal so dung palmok ap taerigi
40. Kaunde dwitcha jirugi
41. Annun so bakat palmok san makgi
42. Mikulgi + Annun so bakat palmok san makgi
43. Annun so bakat palmok san makgi
44. Mikulgi + Annun so bakat palmok san makgi
45. Waebal so dung palmok ap taerigi
46. Nopunde dwitcha jirugi
47. Kyocha so kyocha joomuk noollo makgi
48. Gunnun so mit joomuk nopunde baro ap taerigi
49. Gunnun so mit joomuk nopunde baro ap taerigi
50. Gunnun so sonbadak kaunde bandae miro makgi
51. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
+ Gunnun so sonkal dollimyo makgi
52. Gunnun so sonbadak kaunde bandae miro makgi
53. Gunnun so an palmok dollimyo makgi
+ Gunnun so sonkal dollimyo makgi
54. Kaunde yopcha jirugi
+ Moa so sang yopdwi palkup tulgi
55. Annun so ap joomuk yop jirugi
56. Gunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugi
Narani junbi sogi