Ohjeelliset vyökoevaatimukset

Taekwon-Dossa jokaisella vyöarvolla opitaan uusia taitoja ja uutta tietoa lajista. Alta löydät ohjeelliset vyökoevaatimukset oppilasasteen värivöille (10. - 1. gup). Vyökokeessa ei välttämättä kuitenkaan kysytä kaikkia vyökoevaatimusten mukaisia asioita, ja oman harkintansa mukaan vyökokeen arvostelija voi haluta nähdä myös vaatimusten ulkopuolisia asioita.

Vaatimukset kunkin vyöarvon kohdalla tarkoittavat, mitä pitää osata kyseisellä vyöarvolla edellisten vyöarvojen vaatimusten lisäksi. Alempien vyöarvojen vaatimukset pitää aina osata ennen kuin siirtyy opettelemaan uusia.

Vyökoevaatimuksiin on tullut päivityksiä 1.9.2022 alkaen. Vyöarvoille lisätyt ja tarkennetut kohdat on merkitty !-merkinnällä. Tulostettava PDF-versio päivitetään lähiaikoina.


10. Gup Valkoinen vyö

Yleistä osattavaa:

Asennot:

 • Gunnun sogi (tekniikoiden nimissä sogi lyhenee muotoon so)
 • Charyot sogi
 • Narani sogi

Uudet käsitekniikat:

 • Gunnun junbi sogi
 • Palmok najunde makgi
 • Sonkal najunde bakuro makgi
 • Bakat palmok makgi
 • An palmok makgi
 • Sonkal bakuro makgi (keskelle ja ylös)
 • Baro jirugi
 • Bandae jirugi

Uudet potkutekniikat:

 • Apcha olligi (eteen-ylös-potku)
 • Yopcha olligi (sivulle-ylös-potku)
 • Apcha busigi (etupotku)

Neljään suuntaan liikkeet:

 • Saju jirugi (neljään suuntaan lyönti)
 • Saju makgi (neljään suuntaan torjunta)
 • (Saju chagi (neljään suuntaan potku))

Askelottelu:

Ottelu: !

 • Kurssin ohjaajan kanssa sovittavat pari-/potkumaaliharjoitteet


9. Gup Valkoinen vyö keltaisella raidalla

Liikesarja:

Uudet asennot:

 • Niunja sogi !

Uudet käsitekniikat:

 • Niunja so palmok daebi makgi
 • Niunja so sonkal daebi makgi

Uudet potkutekniikat:

 • Dollyo chagi (kiertopotku; najunde ja kaunde)
 • Yopcha jirugi (sivupotku; najunde ja kaunde)
 • Yop apcha busigi (sivuetupotku)
 • Naeryo chagi (anuro=sisäänpäin ja bakuro=ulospäin)

Askelottelu:

Ottelu: !

 • Jayu matsogi -komento (vapaan ottelun aloitusasento)
 • Kevyt ja kontrolloitu kontakti vartaloon
 • Ei pääkontaktia
 • Ei suojia

Teoria: !

 • Chon-Ji-liikesarjan teoria
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat


8. Gup Keltainen vyö

Liikesarja:

Uudet käsitekniikat:

Askelottelu:

Itsepuolustus:

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Dan-Guniin asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat


7. Gup Keltainen vyö vihreällä raidalla

Liikesarja:

Uudet asennot:

 • Annun sogi !

Uudet käsitekniikat:

Askelottelu:

Muuta: !

 • Liikesarjojen teoriat Do-Saniin asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat


6. Gup Vihreä vyö

Liikesarja:

Asennot:

Uudet käsitekniikat:

Uudet potkutekniikat:

Askelottelu:

Ottelu: !

 • Ilman suojia: Kevyt ja kontrolloitu kontakti vartaloon, ei pääkontaktia
 • Suojien kanssa: Kevyt kontakti, pääkontakti sallittu

Murskaus

 • Apcha busigi (najunde)
 • Dollyo chagi (najunde, kaunde)
 • Yopcha jirugi (najunde, kaunde)
 • Dwitcha jirugi (najunde, kaunde)
 • Sonkal taerigi !
 • Ap joomuk jirugi !
 • Dung joomuk yop taerigi !
 • Yop joomuk yop taerigi !

Itsepuolustus:

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Won-Hyohon asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat


5. Gup Vihreä vyö sinisellä raidalla

Liikesarja:

Uudet asennot:

Uudet käsitekniikat:

Uudet potkutekniikat:

Askelottelu:

Murskaus:

 • Goro chagi (kaunde)
 • Ap palkup taerigi

Muuta:

 • Twimyo-käsite (hyppy)

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Yul-Gokiin asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat


4. Gup Sininen vyö

Liikesarja:

Uudet asennot:

Uudet käsitekniikat:

Uudet potkutekniikat:

Askelottelu:

Murskaus:

 • Aiemmin opitut potkut yläkorkeuteen (nopunde) !
 • Bandae dollyo chagi
 • Bandae dollyo goro chagi
 • Wi palkup taerigi

Itsepuolustus:

 • Kuristustilanteet pystyasennossa
 • Yleisimmät lyönti- ja potkuhyökkäykset

Muuta:

 • Eri asentojen ja tekniikoiden soveltaminen ja yhdisteleminen annettujen ohjeiden mukaan !
 • Käsitys hidastetusta liikkeestä

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Joong-Guniin asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat

3. Gup Sininen vyö punaisella raidalla

Liikesarja:

Uudet käsitekniikat:

Uudet potkutekniikat: !

 • Twimyo apcha busigi
 • Twimyo dollyo chagi
 • Twimyo yopcha jirugi
 • Twimyo dwitcha jirugi

Murskaus:

 • Palkup yop tulgi !
 • Moorup ollyo chagi

Itsepuolustus:

 • Kuristustilanteet maassa !
 • Aseelliset yhteenotot/uhkat (veitsi) !

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Toi-Gyehen asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat

2. Gup Punainen vyö

Liikesarja:

Asennot:

Uudet käsitekniikat:

Uudet potkutekniikat:

 • Kaikki potkut hypyllä (twimyo) !

Ottelu:

 • Alaraajat/selkä myös osuma-alueena
 • Kaksi vastustajaa

Murskaus:

 • Twimyo dollyo chagi
 • Twimyo nopi chagi
 • Twio nomo yopcha jirugi
 • Twimyo bandae dollyo chagi !
 • Twimyo apcha busigi
 • Twimyo dollyo chagi
 • Ollyo jirugi
 • Sonkal/yop joomuk naeryo taerigi

Itsepuolustus:

 • Aseelliset yhteenotot/uhkat (ampuma-ase)
 • Osaa soveltaa hyökkäyksiä, torjuntoja, irrottautumisia, liikkumista yms.

Muuta:

 • Twio dollimyo -käsite (hyppy ja käännös 180 tai 360 astetta)
 • Twio nomo -käsite (hyppy ja ylitys; "ylihyppy") !
 • Osattava soveltaa ja yhdistellä eri asentoja, tekniikoita ja liikkumismuotoja

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Hwa-Rangiin asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat

1. Gup Punainen vyö mustalla raidalla

Liikesarja:

Uudet käsitekniikat:

Murskaus:

 • Sonkaldung ap taerigi

Itsepuolustus:

 • Aseelliset yhteenotot/uhkat (pamppu tai muu lyömäase) !
 • Osaa soveltaa hyökkäyksiä, torjuntoja, irrottautumisia, liikkumista yms.

Pakolliset koulutukset (Suomen ITF Taekwon-Do):

Teoria: !

 • Liikesarjojen teoriat Choong-Moohon asti
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden suorittaminen ja tasapainotukset
 • Vyöarvokohtaisten liikkeiden tarkoitus
 • Asentojen teoria
 • Aiemmilla vyöarvoilla opitut asiat